Curs general d'Equips Rotatius

Facility Management: El control de la gestió

Conceptes bàsics de LTE

Elaboració de projectes ICT

Comunicació efectiva

Mercats energètics. Com treure'n profit

Tecnologies blockchain