Enginyer de compres

Disseny de sistemes solars tèrmics amb TRANSOL

Instal·lacions d'autoconsum amb biomassa

Conceptes bàsics de LTE

Sistemes d'informació geogràfica

Seguretat de màquines i eines

Direcció de projectes d'enginyeria

Elaboració de projectes ICT

Peritatge judicial