Elaboració de projectes ICT

Mercats energètics. Com treure'n profit

Open Data per a enginyers

Disseny de sistemes solars tèrmics amb TRANSOL

Ruixadors automàtics

Direcció de projectes d'enginyeria

Comunicació efectiva

Recuperació de calor en l'aire de ventilació