Comunicació efectiva

Disseny de sistemes solars tèrmics amb TRANSOL

Càlcul de sistemes d'enllumenat amb Dialux

Enginyeria Avançada del Manteniment

Recuperació de calor en l'aire de ventilació

Curs bàsic de TRNSYS

Enginyer de compres

Instal·lacions d'autoconsum amb biomassa

Seguretat de màquines i eines

Direcció de projectes d'enginyeria