Introducció a les Smart Grids. Xarxes elèctriques intel·ligents

Preparació i gestió dels contractes de serveis d'enginyeria

Curs d'instal·lació de convertidors de freqüència

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 17/01/2019
 • Localització: Demarcació Catalunya Central

BIM: Fonaments per a Autodesk® Revit® MEP 2019

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 22/01/2019
 • Localització: Delagació del Vallès

Corrents de curtcircuits i posades a terra en Baixa Tensió

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 31/01/2019
 • Localització: Delagació del Vallès

Suports per a sistemes de canonades

Mesures de la presa de terra

Curs d'Especialització en Gestió de Projectes

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques

Curs pràctic de disseny i càlcul de tancs d'emmagatzematge

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Disseny d'instal·lacions i compatibilitat electromagnètica

Direcció de projectes d'enginyeria

Gestió de projectes segons la nova Guia PMBoK® versió 6

BIM: Especialització en Autodesk® Revit® MEP 2019

Planificació i control de projectes amb MS-Project

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. RITE