Direcció de projectes d'enginyeria

Introducció a la simulació elèctrica

Introducció a Ansys Mechanical 17.0

Comercialització d'energia elèctrica