Consell de formació

El Consell de Formació ha d’orientar els seus esforços a contribuir al reciclatge i a l’actualització de coneixements en àmbits propis de la pràctica professional dels enginyers, en tots els  seus vessants, tècnics i de gestió, així com a col·laborar amb institucions públiques i privades de formació superior i altres associacions professionals en el desenvolupament de programes formatius d’especialització.
 
Els seus objectius són:
 • Formular el marc estratègic general de la política de formació dels enginyers industrials de Catalunya per a presentar-lo per a la seva aprovació  als òrgans de govern i de direcció de l’AEIC/COEIC.
 • Formular suggeriments i propostes de noves accions formatives en un diàleg i intercanvi constants d’informació i inquietuds amb les altres comissions de l’AEIC/COEIC.
 • Conèixer i Informar les propostes d’accions formatives.
 • Conèixer i informar les avaluacions i resultats de les accions formatives realitzades.
 
El seus membres són:
 

President del Consell de Formació

 • Sr. Pau Verrié Ainaud  

Membres del Consell de Formació

 • Sr. Josep Bertran Milià  
 • Sr. Guillem Boira Herreros 
 • Sr. Josep Coll Bertran 
 • Sr. Ferran Garrigosa Carreras  
 • Sr. Manuel Gómez Acosta  
 • Sr. David Parcerisas Vázquez  
 • Sr. Josep Ma. Rosanas Martí  
 • Sr. Francesc Solé Parellada