Empresa

A les empreses capdavanteres, la formació contínua ocupa un paper estratègic. Comptar amb els professionals més capacitats és un avantatge competitiu de primer nivell per operar amb majors garanties en els mercats globals.
 
La Formació Contínua dels EIC:
 
  • 15% de descompte sobre el preu general per a Empreses Adherides
  • Ajustem els programes a les necessitats de la teva empresa
  • Orientació eminentment pràctica
  • Els cursos modalitat in company es realitzen a qualsevol destinació del país ajustant-los a les necessitats de la vostra empresa.
  • Gestionem la bonificació de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.


Més informació:

Marta Relats Roca
Abraham Martínez Sáez
Via Laietana 39
08003 Barcelona
(T) +34 (93) 2957807 – (93) 2957808