Cursos

Power BI com a eina de Business Intelligence. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 08/04/2024
 • Localització: Barcelona

Piping Class. Curs d'especificació de canonades. Online en Directe

Tècniques de venda per a enginyers comercials. Curs Presencial/Online en Directe

Mesures de la presa de terra. Curs Presencial

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 26/04/2024
 • Localització: Barcelona

Soldadura i Assaigs No Destructius. Curs Online en Directe

Comunitats energètiques. Curs Presencial / Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 08/05/2024
 • Localització: Delegació del Vallès

Desenvolupament d'un xatbot corporatiu. Curs Online en Directe

Tècniques efectives per parlar en públic. Curs presencial

Energia Eòlica Marina. Curs presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 14/05/2024
 • Localització: Barcelona

Generadors de text amb IA. Curs Presencial

Posta a terra d'instal·lacions generadores FV. Curs Presencial

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 21/05/2024
 • Localització: Demarcació Catalunya Central

Robots mòbils a la indústria 4.0. Curs presencial

Proteccions en instal·lacions fotovoltaiques. Curs presencial

Control de projectes amb Microsoft Project. Curs Online en Directe

Desenvolupament de parcs eòlics a gran escala. Curs Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Online
 • Data inici: 27/05/2024
 • Localització:

Finances per a enginyers i tècnics. Curs Presencial

Elaboració de projectes d'activitats. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 03/06/2024
 • Localització: Barcelona

Justificació estructural en el sector fotovoltaic. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 03/06/2024
 • Localització: Barcelona

Gestió pràctica dels residus industrials. Curs Presencial / Online en Directe

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. Curs presencial/Online Directe

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 11/06/2024
 • Localització: Barcelona

El mercat del gas natural. Curs Presencial/Online Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 13/06/2024
 • Localització: Barcelona

Instal·lació de convertidors de freqüència. Curs presencial

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 13/06/2024
 • Localització: Delegació del Vallès

Intel·ligència Artificial (IA) Generativa. Curs Presencial

RITE: Actualització 2021. Curs Online en Directe

Aerotèrmia com alternativa en el marc del CTE 2019. Curs Presencial/ Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 28/06/2024
 • Localització: Barcelona

Mitjana tensió: el que has de saber. Curs Online en Directe

Models de lideratge. Curs Presencial/Online en Directe

Power BI com a eina de Business Intelligence. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 01/07/2024
 • Localització: Barcelona

Justificació estructural en el sector fotovoltaic. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 08/07/2024
 • Localització: Barcelona

Generadors de text amb IA. Curs Presencial

La Factura Elèctrica. Curs Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Online
 • Data inici: 10/07/2024
 • Localització:

Comunitats energètiques. Curs Presencial / Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 12/07/2024
 • Localització: Barcelona

Posgrado en Mantenimiento de equipos e Instalaciones. Presencial (recomendable)/Online

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 01/10/2024
 • Localització: Delegació del Vallès

Postgrau en Manteniment d'equips i Instal·lacions. Presencial (recomanable)/Online

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 01/10/2024
 • Localització: Delegació del Vallès