Elaboració de projectes d'activitats. Curs Presencial/Online en Directe

La nova generació de motors elèctrics. Curs Presencial/ Online en Directe. NOVES DATES!

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 10/05/2021
 • Localització: Delegació del Vallès

Alternativa energètica: Geotermia de molt baixa temperatura. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 11/05/2021
 • Localització: Delegació del Vallès

Enginyeria del Manteniment aplicat a sistemes. Curs Online en Directe

Marcatge CE. Nou marc legislatiu. Curs Online en Directe

El mercat del gas natural. Curs Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Online
 • Data inici: 13/05/2021
 • Localització:

Enginyers/es de compres. Curs Presencial/ Online en Directe

RITE: Nova actualització 2021. Curs Online en Directe

El nou paradigma elèctric. Curs Online en Directe

Soldadura i Assaigs No Destructius. Curs Online en Directe

Tècniques de manteniment predictiu. Curs Online en Directe

Modelització digital amb Fusion 360. Curs Online en Directe

Aerotèrmia com alternativa dins el CTE2019. Curs Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Online
 • Data inici: 18/06/2021
 • Localització:

Gestor energètic especialista en contractacions elèctriques. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 21/06/2021
 • Localització: Delegació del Vallès