Cursos

Piping Class. Curs d'especificació de canonades. Online en Directe

Tècniques de manteniment predictiu. Curs Presencial / Online en Directe

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 29/11/2023
 • Localització: Barcelona

Aerotèrmia com alternativa en el marc del CTE 2019. Curs Presencial/ Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 01/12/2023
 • Localització: Barcelona

RITE: Actualització 2021. Curs Online en Directe

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. Curs presencial/Online Directe

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 19/12/2023
 • Localització: Barcelona

Proteccions en instal·lacions fotovoltaiques. Curs presencial

Comunitats energètiques. Curs Presencial / Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 19/01/2024
 • Localització: Barcelona

Finances per a enginyers i tècnics. Curs Presencial

Nou Reglament (UE) 2023/998 de Seguretat general dels productes

Justificació estructural en el sector fotovoltaic. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 29/01/2024
 • Localització: Barcelona

Power BI com a eina de Business Intelligence. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 30/01/2024
 • Localització: Barcelona

Marcatge CE. Marc legislatiu. Curs Online en Directe

Mitja tensió: el que has de saber. Curs Online en Directe

Enginyeria Avançada del Manteniment. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 13/02/2024
 • Localització: Barcelona

Posta a terra d'instal·lacions generadores FV. Curs Presencial

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. Curs presencial/Online Directe

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 12/03/2024
 • Localització: Barcelona

Power BI com a eina de Business Intelligence. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 08/04/2024
 • Localització: Barcelona

Direcció de projectes d'enginyeria. Curs Presencial

Piping Class. Curs d'especificació de canonades. Online en Directe

Mesures de la presa de terra. Curs Presencial

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 26/04/2024
 • Localització: Barcelona

Enginyeria del Manteniment aplicat a sistemes. Curs Online en Directe

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 30/04/2024
 • Localització: Barcelona

Soldadura i Assaigs No Destructius. Curs Online en Directe

Comunitats energètiques. Curs Presencial / Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 10/05/2024
 • Localització: Barcelona

Energia Eòlica Marina. Curs presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 14/05/2024
 • Localització: Barcelona

Desenvolupament de parcs eòlics a gran escala. Curs Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Online
 • Data inici: 27/05/2024
 • Localització:

Tècniques efectives per parlar en públic. Curs presencial

Elaboració de projectes d'activitats. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 03/06/2024
 • Localització: Barcelona

Justificació estructural en el sector fotovoltaic. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 03/06/2024
 • Localització: Barcelona

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. Curs presencial/Online Directe

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 11/06/2024
 • Localització: Barcelona

El mercat del gas natural. Curs Presencial/Online Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Híbrid
 • Data inici: 13/06/2024
 • Localització: Barcelona