Potencia el teu ús de LinkedIn - curs Online -

Habilitats Relacionals i de Comunicació per a perfils tècnics

Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris

Innovació en corporacions. Com validar idees innovadores - curs Online

Power BI com a eina de Business Intelligence

AMFE: Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes

Aplicació efectiva de les tecnologies 4.0 per augmentar la productivitat

Elaboració de memòries tècniques de disseny d'instal·lacions de BT

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 04/05/2020
 • Localització: Delegació del Vallès

Competències clau per a directius i managers

Instal·lació de convertidors de freqüència

Elaboració de projectes ICT i el 2n dividend

Gestió i control d'una empresa de Serveis d'Enginyeria

Metodologies Agile per a la millora de processos

Nou Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques

Marcatge CE de les línies automatitzades

Transformació digital en el Manteniment 4.0

Direcció de projectes d'enginyeria

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 14/05/2020
 • Localització: Delegació del Vallès

Empowerment o delegació de responsabilitats

Gestió de projectes segons la nova Guia PMBoK® versió 6

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Gestió pràctica dels residus industrials

Plataformes mòbils. Transformant la intralogística

Enginyers de compres

Gestor energètic especialista en contractacions elèctriques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 21/05/2020
 • Localització: Barcelona

Enginyers comercials. Tècniques de venda

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 25/05/2020
 • Localització: Barcelona

Reglament d'instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió

Compliance

Indústria 4.0, la revolució dels serveis

Digital Twin. El nou cicle de vida digitalitzat del producte/servei

Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 27/05/2020
 • Localització: Delegació del Vallès

Blockchain a l'abast de tothom

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 28/05/2020
 • Localització: Demarcació de Girona

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Millora la competitivitat de la teva empresa amb Diagnosi 4.0

Talk tracks for stand-up meetings

Gestió d'equips de projectes

Mercat elèctric i autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 05/06/2020
 • Localització: Delegació del Vallès

Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió

Planificació i control de projectes amb MS-Project

Realitat augmentada. Aplicacions actuals i expectatives de futur

Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0

Motivació i gestió d'equips

Introducció a la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'energia

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 11/06/2020
 • Localització: Barcelona

Venda digital per a enginyers utilitzant LinkedIn

Aspectes tècnics de seguretat de màquines

Prevenció de Riscos Laborals aplicada a Facility Management

Tècniques de negociació i gestió del conflicte

Lectura del Llenguatge no Verbal

Com calcular compensació econòmica d'excedents amb el nou Decret d'Autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 19/06/2020
 • Localització: Delegació del Vallès

El Mercat del Gas Natural

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 19/06/2020
 • Localització: Barcelona

Compatibilitat electromagnètica. Gestió de la Directiva 2014/30/UE

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 22/06/2020
 • Localització: Delegació del Vallès

Curs en línia per a la utilització del sonòmetre CESVA SC310

Introducción a la gestión del mantenimiento

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. RITE

Rociadores automáticos

Elaboració de projectes d'Activitats. Norma UNE 157.601

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 21/01/2020
 • Localització: Delegació del Vallès

Enginyeria Avançada del Manteniment

Curs de formació Tècnics competents en elaboració de Plans d'Autoprotecció

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 11/03/2020
 • Localització: Demarcació de Tarragona

Aprendre a gestionar des de la incertesa

Atenció plena i escolta activa

Com posar focus als nostres objectius

Coneix-te i augmenta la teva productivitat

El poder de la resiliència

Realitza videoconferències de manera efectiva

Tècniques de relaxació i gestió de l'estrès

Direcció de projectes d'enginyeria de la construcció. AJORNAT