Cursos

Comunitats energètiques. Curs Presencial / Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 30/09/2022
 • Localització: Barcelona

Marcatge CE. Marc legislatiu. Curs Online en Directe

Aerotèrmia com alternativa en el marc del CTE 2019. Curs Presencial/ Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 13/10/2022
 • Localització: Delegació del Vallès

De la dada al valor. Casos d'èxit en IoT. Curs Presencial

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 21/10/2022
 • Localització: Barcelona

Power BI com a eina de Business Intelligence. Curs Presencial/Online en Directe

Presentacions altament efectives. Curs presencial

Comunitats energètiques. Curs Presencial / Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 28/10/2022
 • Localització: Delegació del Vallès

Robots mòbils en la indústria 4.0. Curs presencial

Gestió del manteniment d'instal·lacions. Curs presencial/Online en Directe

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 03/11/2022
 • Localització: Delegació del Vallès

Recuperació de calor en l'aire de ventilació. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 09/11/2022
 • Localització: Barcelona

Gestió d'equips de projectes. Curs Presencial/Online Directe

Elaboració de projectes d'activitats. Curs Presencial/Online en Directe

Posta a terra d'instal·lacions generadores FV. Curs Presencial

El Biogàs com a vector d'energia. Criteris i disseny de projectes. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 21/11/2022
 • Localització: Delegació del Vallès

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 12/12/2022
 • Localització: Delegació del Vallès

Piping Class. Curs d'especificació de canonades. Online en Directe

Tècniques de manteniment predictiu. Curs Presencial / Online en Directe

Estratègies en la contractació elèctrica. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 16/12/2022
 • Localització: Delegació del Vallès