Descripció

Aquesta formació és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta al Servei de Lloguer del Sonòmetre i està adreçada exclusivament als col·legiats/associats.
El sonòmetre que posa a disposició el COEIC permet fer fer mesures, in situ, del soroll, a petició d'ajuntaments, particulars o empreses, i compleix tots els requeriments legals.

Programa

1. Metrologia legal
2. Descripció i funcionament del sonòmetre CESVA SC 310
3. Descripció i funcionament del calibrador CB-5
4. Software: Capture Studio
5. Consells pràctics

Al finalitzar el curs cal fer la prova d'avaluació corresponent.

Cursos relacionats

L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber