Descripció

Aquesta formació és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta al Servei de Lloguer del Sonòmetre i està adreçada exclusivament als col·legiats/associats.
El sonòmetre que posa a disposició el COEIC permet fer fer mesures, in situ, del soroll, a petició d'ajuntaments, particulars o empreses, i compleix tots els requeriments legals.

Programa

1. Metrologia legal
2. Descripció i funcionament del sonòmetre CESVA SC 310
3. Descripció i funcionament del calibrador CB-5
4. Software: Capture Studio
5. Consells pràctics

Al finalitzar el curs cal fer la prova d'avaluació corresponent.