Seguretat i Medi Ambient

Nou Reglament (UE) 2023/998 de Seguretat general dels productes

Marcatge CE. Marc legislatiu. Curs Online en Directe