El Mercado del Gas Natural. Online en Directo

El Mercat del Gas Natural. Online en Directe

Postgrau en Economia circular: com transformar residus en recursos

Edificis NZEB. Edificis de Consum Energètic Quasi Zero. Presencial/Online en directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 05/10/2020
 • Localització: Barcelona

Power BI com a eina de Business Intelligence. Presencial/Online en Directe

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 07/10/2020
 • Localització: Delegació del Vallès

Metodologies Agile per a la millora de processos

Tècniques avançades de negociació

AMFE: Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes. Presencial/Online en Directe

Càlcul i disseny d'instal.lacions solars fotovoltaiques per autoconsum

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 13/10/2020
 • Localització: Demarcació de Tarragona

Habilitats Relacionals i de Comunicació per a perfils tècnics

Continuïtat de negoci. Business Continuity Management

Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió. Presencial/Online en Directe

Auditoria i gestió energètica en edificis. Presencial/Online en directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 20/10/2020
 • Localització: Barcelona

Indústria 4.0 i competitivitat. Presencial/Online en Directe

Aplicació de ruixadors automàtics a riscos d'emmagatzematge

Direcció de projectes d'enginyeria

Curs pràctic avançat de finances per a enginyers i tècnics

Introducció a les xarxes LTE

Curs pràctic d'Internet de les Coses aplicat a la Indústria 4.0

Elaboració de projectes ICT i el 2n dividend

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum. Presencial

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 18/11/2020
 • Localització: Delegació del Vallès

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber. Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 20/11/2020
 • Localització: Barcelona

Projecte luminotècnic d'enllumenat exterior. Mesura i control reglamentari

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 23/11/2020
 • Localització: Barcelona

Realitat augmentada. Aplicacions actuals i expectatives de futur

Marcatge CE. Nou marc legislatiu

Blockchain i les seves aplicacions empresarials. Presencial/Online en Directe

Enginyers comercials. Tècniques de venda

Modelització per la presa de decisions a la Industria

Gestió pràctica dels residus industrials

Introducción a la gestión del mantenimiento

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. RITE

Rociadores automáticos