Comunicació per enginyers

Curs complet en Microsoft Power BI

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 24/09/2019
 • Localització: Demarcació de Girona

L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 25/09/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

High Impact Presentations

Economia circular: com transformar residus en recursos

Curs Revit MEP

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 30/09/2019
 • Localització: Demarcació de Girona

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 30/09/2019
 • Localització: Barcelona

Corrents de curtcircuit i posades a terra en Baixa Tensió

Innovi els seus processos operatius i de gestió amb els ulls dels seus clients

Blockchain i les seves aplicacions empresarials

Aplicació de la ITC-BT 52 en els projectes d'infraestructures de recàrrega de vehicles

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 03/10/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

Noves tendències en la gestió comercial. B2B

Edificis NZEB

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 07/10/2019
 • Localització: Barcelona

Elaboració de projectes ICT

Curs pràctic d'Internet de les Coses aplicat a la Indústria 4.0

Fonaments bàsics sobre les tècniques de disseny i gestió RAMS

El Mercat del Gas Natural

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 11/10/2019
 • Localització: Barcelona

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 14/10/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

Direcció de projectes d'enginyeria

VI curs de luminotècnia aplicada Ramon Sanmartín

Digital Twin. El nou cicle de vida digitalitzat del producte/servei

Curs pràctic avançat de finances per a enginyers i tècnics

Com calcular compensació econòmica d'excedents amb el nou Decret d'Autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 18/10/2019
 • Localització: Barcelona

EL LÍDER COACH. Desenvolupant el teu equip

Reglament d'instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió

Ciberseguretat aplicada a la Indústria 4.0

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Why not find out by attending our "CV and Interview Tips"?

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Metodologies Agile per a la millora de processos

Gestió efectiva del temps

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional

Empowerment o delegació de responsabilitats

Gestió pràctica dels residus industrials

Soldadura i Assaigs No Destructius

Compatibilitat electromagnètica en màquines. Gestió Directiva 2014/30/UE

Intel·ligència artificial. Aplicacions per al món de l'empresa

Lean Management. TOYOTA KATA

Gestió i control d'una empresa de Serveis d'Enginyeria

Planificació i control de projectes amb MS-Project

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

Reinventant els negocis 4.0

Augmentar les vendes a través de Linkedin. Social Selling

Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió

Recuperació de calor en l'aire de ventilació

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 26/11/2019
 • Localització: Barcelona

RCM: Manteniment centrat en la fiabilitat

Equips més creatius amb mapes mentals. Mind Mapping

Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions

Gestor energètic especialista en contractacions elèctriques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 03/12/2019
 • Localització: Barcelona

Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0

Aplicació de ruixadors automàtics a riscos d'emmagatzematge

Tècniques avançades de negociació

Verificació de màquines i quadres elèctrics

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 13/12/2019
 • Localització: Barcelona

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 13/12/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

AMFE: Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes

Preparació i gestió dels contractes de serveis d'enginyeria

Aspectes tècnics de seguretat de màquines

Introducció a la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'energia

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 18/12/2019
 • Localització: Barcelona

Comunicació efectiva