Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Planificació i control de projectes amb MS-Project

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 29/09/2020
 • Localització: Barcelona

Postgrau en Economia circular: com transformar residus en recursos

Edificis NZEB

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 05/10/2020
 • Localització: Barcelona

Power BI com a eina de Business Intelligence

Tècniques avançades de negociació

AMFE: Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes

Compatibilitat electromagnètica en màquines. Gestió Directiva 2014/30/UE

BIM: Especialització en Autodesk Revit Instal·lacions (MEP)

Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió

Auditoria i gestió energètica en edificis

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 20/10/2020
 • Localització: Barcelona

Mètodes eficaços per a la presa de decisions

Aplicació de ruixadors automàtics a riscos d'emmagatzematge

Direcció de projectes d'enginyeria

Curs pràctic avançat de finances per a enginyers i tècnics

Introducció a les xarxes LTE

Curs pràctic d'Internet de les Coses aplicat a la Indústria 4.0

Elaboració de projectes ICT i el 2n dividend

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 20/11/2020
 • Localització: Barcelona

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques

Projecte luminotècnic d'enllumenat exterior. Mesura i control reglamentari

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 23/11/2020
 • Localització: Barcelona

Realitat augmentada. Aplicacions actuals i expectatives de futur

Marcatge CE. Nou marc legislatiu

Blockchain i les seves aplicacions empresarials

Gestor energètic especialista en contractacions elèctriques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 02/12/2020
 • Localització: Barcelona

Intel·ligència artificial. Aplicacions per al món de l'empresa