Blockchain i les seves aplicacions empresarials

Curs pràctic d'Internet de les Coses aplicat a la Indústria 4.0

Digital Twin. El nou cicle de vida digitalitzat del producte/servei

Ciberseguretat aplicada a la Indústria 4.0

Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional

Intel·ligència artificial. Aplicacions per al món de l'empresa

Reinventant els negocis 4.0

Internet of Things. Elements centrals de la Indústria 4.0