Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Planificació i control de projectes amb MS-Project

Compatibilitat electromagnètica en màquines. Gestió Directiva 2014/30/UE

BIM: Especialització en Autodesk Revit Instal·lacions (MEP)

Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió

Direcció de projectes d'enginyeria

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques

Soldadura i Assaigs No Destructius. Online en Directe

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Online
  • Data inici: 23/11/2020
  • Localització: Barcelona

El nou paradigma elèctric. Online en Directe

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. RITE