L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 25/09/2019
  • Localització: Delegació del Vallès

Curs Revit MEP

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 30/09/2019
  • Localització: Demarcació de Girona

Corrents de curtcircuit i posades a terra en Baixa Tensió

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques

Direcció de projectes d'enginyeria

Reglament d'instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Soldadura i Assaigs No Destructius

Compatibilitat electromagnètica en màquines. Gestió Directiva 2014/30/UE

Gestió i control d'una empresa de Serveis d'Enginyeria

Planificació i control de projectes amb MS-Project

Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió

Verificació de màquines i quadres elèctrics

Preparació i gestió dels contractes de serveis d'enginyeria

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. RITE