Habilitats Relacionals i de Comunicació per a perfils tècnics

Innovació en corporacions. Com validar idees innovadores - curs Online

Competències clau per a directius i managers

Metodologies Agile per a la millora de processos

Empowerment o delegació de responsabilitats

Enginyers comercials. Tècniques de venda

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Gestió d'equips de projectes

Motivació i gestió d'equips

Venda digital per a enginyers utilitzant LinkedIn

Tècniques de negociació i gestió del conflicte

Lectura del Llenguatge no Verbal

Aprendre a gestionar des de la incertesa

Atenció plena i escolta activa

Com posar focus als nostres objectius

Coneix-te i augmenta la teva productivitat

El poder de la resiliència

Realitza videoconferències de manera efectiva

Tècniques de relaxació i gestió de l'estrès