Energia

Comunitats energètiques. Curs Presencial / Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 30/09/2022
 • Localització: Barcelona

Aerotèrmia com alternativa en el marc del CTE 2019. Curs Presencial/ Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 13/10/2022
 • Localització: Delegació del Vallès

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 21/10/2022
 • Localització: Barcelona

Comunitats energètiques. Curs Presencial / Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 28/10/2022
 • Localització: Delegació del Vallès

Recuperació de calor en l'aire de ventilació. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 09/11/2022
 • Localització: Barcelona

El Biogàs com a vector d'energia. Criteris i disseny de projectes. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 21/11/2022
 • Localització: Delegació del Vallès

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 12/12/2022
 • Localització: Delegació del Vallès

Estratègies en la contractació elèctrica. Curs Presencial/Online en Directe

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 16/12/2022
 • Localització: Delegació del Vallès