Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 30/09/2019
 • Localització: Barcelona

Aplicació de la ITC-BT 52 en els projectes d'infraestructures de recàrrega de vehicles

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 03/10/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

Edificis NZEB

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 07/10/2019
 • Localització: Barcelona

El Mercat del Gas Natural

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 11/10/2019
 • Localització: Barcelona

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 14/10/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

Com calcular compensació econòmica d'excedents amb el nou Decret d'Autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 18/10/2019
 • Localització: Barcelona

Recuperació de calor en l'aire de ventilació

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 26/11/2019
 • Localització: Barcelona

Gestor energètic especialista en contractacions elèctriques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 03/12/2019
 • Localització: Barcelona

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 13/12/2019
 • Localització: Barcelona

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 13/12/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

Introducció a la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'energia

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 18/12/2019
 • Localització: Barcelona