Eva Cruz
Biòloga
Tècnica de producció a Urbaser

Ramon Camps
Enginyer industrial
Senior consultant

Sonia Guri
Dra. Enginyera agrònoma
Lead Agricultural Engineer a Carburos Metálicos

Helena Vicente
Enginyera de camins, canals i ports
Cap de producció a Agricultors de la Vega, S.A.

Germán Fañañás
Enginyer químic
General Manager a LEF Ingenieros

Maria Llorens
Aquambiente. Grup AGBAR

Jordi Salat
Dra. Enginyer industrial
Director a Pinsos Corporació Alimentària