Postgrau en Manteniment d'equips i Instal·lacions. Presencial (recomanable)/Online

  • Àrea: Operacions
  • Modalitat: Híbrid
  • Data inici: 27/09/2023
  • Localització: Delegació del Vallès

Descripció

Els objectius d'aquesta formació són:
donar a conèixer els mitjans i les tècniques necessàries per impleementar equips i resoldre, de manera ràpida i segura, les possibles incidències que sorgeixin en les instal·lacions industrials.
Diagnosticar i prevenir avaries a les instal·lacions.

Formació Híbrida. Els alumnes podran seguir el curs de manera presencial a la Seu de la Delegació del Vallès o de forma remota. No obstant, donat que es portaran a terme sessions pràctiques, per extreure el màxim profit, es recomana la realització del curs de forma presencial.

Les classes no es gravaran, per tant, l'absència a una sessió no podrà ser recuperada per part de l'alumne.

El curs va dirigit a Enginyers, enginyers tècnics o graduats en enginyeries, Arquitectes, arquitectes tècnics o graduats en arquitectura, professionals que vulguin especialitzar-se en l'àmbit del manteniment industrial.

Criteris d'avaluació:
a) Es requereix un mínim del 80% d'assistència
b) La realització del projecte amb la seva respectiva correcció
Nota : Per als alumnes que cursen només l'oferta modular:
a) Es requereix un mínim del 80% d'assistència
b) Hauran de superar un examen tipus test corresponent a cada mòdul cursat.Amb el suport de de la Direcció General d'Empresa i Treball de la Generalitat de CatalunyaEmpreses col·laboradores:Programa

Mòdul 1. Manteniment industrial: gestió del manteniment (48h)

Mòdul 2. La digitalització i connectivitat del manteniment: Maintenance 4.0 (27h)

Mòdul 3. Manteniment d'instal·lacions i mitjans elèctrics (57h)

Mòdul 4. Manteniment d'instal·lacions i mitjans mecànics (39h)

Mòdul 5. Manteniment d'instal·lacions hidràuliques i pneumàtiques (24h)

Mòdul 6. Manteniment d'instal·lacions de producció de calor, fred industrial, ACS, contra incendis i tractament d'aigües (42h)

Projecte Final de Postgrau (9h)


Veure Programa detallat i professorat

Professorat

Director:


Xavier Alabern  Dr. Enginyer Industrial. Professor Titular d'Universitat del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC (1989 -2011), sotsdirector de relacions amb empreses de l'ETSEIAT - UPC (1999-2011) i màster en Direcció d'empreses per ESADE.