Descripció

El propòsit d'aquest curs és estudiar el manteniment que s'ha de dur a terme, en el conjunt d'instal·lacions industrials que hi ha a les empreses i que el fil conductor és, un fluid.

En conseqüència, es tracten, entre d'altres del manteniment d'equips i instal·lacions de gas, calderes de ACS i vapor, equips frigorífics i instal·lacions de condicionament d'aire, instal·lacions de vapor, depuradores i instal·lacions contra incendis.

S'estudien els diferents components, en cada cas, la normativa a aplicar, el diagnòstic i la solució dels diversos problemes que poden presentar-se en cada cas.

Els objectius del curs son:

Proporcionar als tècnics de manteniment els coneixements globals i necessaris sobre instal·lacions i tècniques industrials, en l'àmbit en el que hi ha un fluid, a fi d'evitar les avaries mitjançant controls i diagnòstics adequats.
Oferir els mitjans i els coneixements que es necessiten per resoldre avaries de forma ràpida i segura.

El curs va dirigit a: Enginyers tècnics o superiors, graduats en enginyeries, arquitectes, arquitectes tècnics, graduats en arquitectura. Tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se, actualitzar o ampliar els seus coneixements en l'àmbit del manteniment industrial, encara que no tinguin titulació universitària. A persones provinents de la Formació Professional i de Cicles Formatius de Grau Superior.

Programa

1. Gas: requisits legals que han de complir les instal·lacions de gasos combustibles. Reglaments. Exposició de casos pràctics i reals que han originat problemes com a conseqüència d'un mal manteniment. Solucions

2. Calderes : Tipus, equips de seguretat, cremadors. Operacions de manteniment, equips d'ajuda al manteniment, autodiagnosis .Reglamentació i normativa. Anàlisi de factors químics de l'aigua i condensat. Casos pràctics

3. Instal·lacions de vapor: Proporcionar coneixements
bàsics del vapor, la seva utilització i els seus components. Especificacions de muntatge, operació i manteniment per a l'optimització de la producció, seguretat i eficiència energètica. Importància del disseny i el manteniment de les instal·lacions de vapor. Casos pràctics

4. Instal·lacions d'aire condicionat. Equips bàsics. Components. Eficiència energètica. Reglaments que afecten al manteniment RITE. ( Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis) i RSIF (Reglament de Seguretat d'Instal·lacions Frigorífiques). Implementació d'un pla de manteniment preventiu. Pla de manteniment d'una planta refredadora. La legionel·la. Casos pràctics

5. Aigües residuals. Reglamentació. Normativa. Filtres de desbast, manteniment, vídeo. Airejació de dipòsits. Manteniment. Vídeo. Cas real de tractament d'aigua bruta d'una indústria de xocolata , mitjançant un laboratori mòbil obtenint una aigua neta. Casos reals de filtració i airejació i tractaments físico-químics de diferents indústries (escorxadors, sales d'embotits, curtits , tèxtil etc)

6. Instal·lacions contra incendis: Reglamentació. Manteniment segons RIPCI: visió crítica. Exposició pràctica d'elements reals. Casos pràctics.

7. Atmosfera explosiva: reconeixement d'una atmosfera explosiva (ATEX) tan de gasos com de pols en un entorn industrial, del riscos que comporta, de com eliminar-la o com evitar les fonts d'ignició.

8. Casos pràctics
El permís de foc o de tall i soldadura
Reconeixement de les tècniques de prevenció i protecció d'explosions. Documentació d'equips, el manual d'instal·lació i manteniment, eina fonamental de seguretat d'ùs

9. Casos reals: Accidents d'explosions a la indústria

Professorat

Carlos Gonzalvo. Enginyer Tècnic Industrial. Director Tècnic de Gas Natural Itàlia i altres càrrecs en el Grup Gas Natural Fenosa
David Faro. Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. Fundador de la companyia IntegraPdM
Jordi Sempere. Enginyer Tècnic Industrial. Director Tècnic de l'empresa VYC Industrial
Eduardo Solas. Pèrit Industrial Mecànic. Assessor. Especialista en Climatització i Refrigeració
Jordi Ferrer. Llicenciat en Ciències Químiques. Diplomat en medi ambient. Depuració i Tecnologia de l'Aigua, S.L, (Depurtech)
Xavier Cemeli. Arquitecte Tècnic. Màster en Incendis i Protecció Civil. Bombers de la Generalitat de Catalunya
Xavier de Gea. Llicenciat en Ciències Químiques. MBA per ESADE. Màster en Atmosferes
Explosives (ATEX) per la UPM. Director d'ATEXPREVEN