Enginyeria Avançada del Manteniment. NOVES DATES! Curs Presencial/Online en Directe

  • Àrea: Operacions
  • Modalitat: Híbrid
  • Data inici: 27/02/2024
  • Localització: Barcelona

Descripció

El curs d'Enginyeria Avançada de Manteniment té com a finalitat conèixer els mitjans i les tècniques necessàries per implementar de forma eficaç una gestió del manteniment en qualsevol tipus d'instal·lació.
Amb els coneixements d'Enginyeria Avançada de Manteniment es dota al participant d'una formació multidisciplinar en temes tècnics, amb tecnologies avançades que impliquen al manteniment predictiu, en temes econòmics, vinculats al cicle de vida dels actius, en temes legals com el manteniment reglamentari i en temes de gestió com el TPM, RCM, RCM2, tot això per aconseguir valors òptims de fiabilitat, disponibilitat, mantenibilitat i seguretat (RAMS).
El programa s'estructura en dos cursos que es podran realitzar de forma independent o conjunta. Enginyeria i gestió de manteniment i Enginyeria de manteniment aplicada a sistemes. El primer curs treballa aspectes generals d'aquesta disciplina i el segon tècniques especifiques a diferents instal·lacions i infraestructures.

El curs es desenvolupa en format híbrid i compagina les classes teòriques i pràctiques amb exercicis i projectes a realitzar a casa sota la supervisió d'un tutor especialitzat en cada tema.
El contingut del curs complert (150 hores) cobreix els ítems recomanats per la EFNMS (Federació Europea de Societats de Manteniment Nacional) i la seva afiliada a Espanya AEM (Associació Espanyola de Manteniment) respecte el nivell formatiu corresponent a la certificació com Expert en Gestió de Manteniment.

Aquest curs va dirigit a enginyers i tècnics de les àrees de manteniment d'Empreses i de l'administració, que vulguin adquirir i actualitzar coneixements en la gestió del manteniment d'instal·lacions, així com a professionals que vulguin canviar a un sector amb un clar potencial de creixement.

Programa

PART 1. ENGINYERIA I GESTIÓ DE MANTENIMENT
(30 presencials ó Online directe + 53 treball autònom casa = 83 hores)
Mòdul 1: El manteniment en la Gestió i Organització de la companyia.
Mòdul 2: Manteniment Preventiu i Correctiu. Plans de Manteniment.
Mòdul 3: RAMS: Fiabilitat, Mantenibilitat, Disponibilitat i Seguretat
Mòdul 4: Recursos en el Manteniment: aspectes humans i gestió d'estocs
Mòdul 5: Manteniment Productiu Total: TPM
Mòdul 6: Contractació del Manteniment
Mòdul 7: RCM: Manteniment Basat en la Fiabilitat
Mòdul 8: GMAO, Auditoria de Manteniment, industria 4.0
Mòdul 9: Manteniment Reglamentari

PART 2. ENGINYERIA DE MANTENIMENT APLICAT A SISTEMES
(24 hores presencials ó Online en directe )+ 43 treball autònom a casa = 67 h)
Mòdul 1: Manteniment predictiu
Mòdul 2: Manteniment sistemes elèctrics d'Alta Tensió (AT) i Baixa tensió (BT)
Mòdul 3: Manteniment sistemes de telecomunicacions i de serveis de tecnologies de la Informació.
Mòdul 4: Sistemes mecànics i bombes centrífugues
Mòdul 5: Manteniment d'instal·lacions
Mòdul 6: Manteniment edificació i sostenibilitat energètica
Mòdul 7: Manteniment de grans infraestructures d'obra civil. Instal·lacions ferroviàries.

Professorat


Coordinador: Cristóbal Trabalón   Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal
Ricard Nogués  Enginyer Tècnic Industrial MBA. Postgrau en Direcció de la Producció.
Sergi Pérez  Arquitecte. Expert Energia.
Jesús Martín Manzanares  Business Development Manager APM LOGITEK-WONDERWARE.
Manuel García García Enginyer Tècnic de Telecomunicacions, directiu en multinacional de serveis d'informació.