Descripció

Aquest curs forma part del Posgtrau en Manteniment d'equips i instal·lacions i tracta fonamentalment, del tema de la gestió en el manteniment industrial. Per això, s'estudien aspectes com, la fiabilitat, mantenibilitat i disponibilitat d'equips i instal·lacions.

La gestió econòmica i la gestió tècnica del manteniment seran tractats en aquest mòdul, acompanyats d'exemples corresponents.

Es presenten, també, la gestió del manteniment assistida per ordinador, GMAO, amb la corresponent aplicació pràctica, així com la gestió del risc. A destacar també, la gestió del control d'un magatzem industrial. Aspectes com el manteniment subcontrat i l'implantació d'un sistema de manteniment productiu total, TPM, formen part del curs.
Altres aspectes a destacar que s'imparteixen son la gestió de les persones i les seves responsabilitats civil, penal i administrativa

Els objectius del curs son:
- Proporcionar als tècnics de manteniment els coneixements globals i necessaris sobre instal·lacions i tècniques industrials, a fi d'evitar les avaries mitjançant controls i diagnòstics adequats.

- Oferir els mitjans i els coneixements que es necessiten per resoldre avaries de forma ràpida i segura.

Dirigit a enginyers , enginyers tècnics, graduats en enginyeries, arquitectes, arquitectes tècnics, graduats en arquitectura i tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se en l'àmbit del manteniment industrial o actualitzar-ne o ampliar-ne els coneixements.

Programa

1. Manteniment correctiu, preventiu, predictiu i monitoritzat de la condició. Beneficis tècnics i econòmics del manteniment predictiu i monitoritzat. Casos reals d'implantació

2. Conceptes de fiabilitat en la gestió tècnica i econòmica del manteniment. Conceptes de millora continua de la gestió del manteniment i anàlisis estadístics en fiabilitat

3. Aspectes operatius i de gestió d'un magatzem de recanvis. Presentació d'un cas pràctic

4. Visió estratègica de manteniment. Cas real d'auditoria tècnica i energètica d'un centre comercial. Projecte de manteniment utilitzant el GMAO (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador)

5. Visió genèrica de l'externalització del manteniment, eines per liderar un procés d'externalització en el si de l'empresa, ja sigui pública o privada. Exemples econòmics d'un anàlisi d'un procés d'externalització, sistema de contractació per objectius ( KPI's, SLA)

6. Coneixements i principis per al desenvolupament de les habilitats per la gestió de les persones. Casos pràctics de: motivació, estils de lideratge i avaluació de l'acompliment de la satisfacció personal i empresarial. Eines per autoavaluar el perfil del lideratge

7 Introducció al TPM. Projecte d'implantació TPM: 12 passos

8 Indicadors: OEE, MTBF, MMTR, Do.
Manteniment Autònom: 1r Nivell. Desplegament 5S

9. Introducció al Lean Management: Instruments

10. La responsabilitat en l'àmbit del manteniment en les seves aspectes: civil, penal i administrativa. Casos reals

Professorat

David Faro. Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. Màster en Manteniment Industrial i Tècniques de Diagnòstic. CEO a IintegraPdM.
Ricardo Benítez. Enginyer Mecànic. Màster en Enginyeria del Mantniment. IFF Reliability expert.
Juan Gabriel Alcalá. Enginyer Industrial. CELSA, SL
Marc Blasco. Enginyer Industrial. Màster en Facility Management. Gerent a Simbioe Facility Management.
Josep Ortí. Enginyer Tècnic Industrial. PDG d'IESE. Ingenieros JG.
Francesca Torrell. Enginyera de Telecomunicacions. Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de plantes industrials. Consultora.
Oscar Coduras. Dr. en Economia, Empresa i Finances. Llic. en Ciències Econòmiques. Assessor d'empreses.
Ferran Abad. Enginyer Industrial. Postgrau en Enginyeria clínica. Consultor
Cristobal Trabalón. Enginyer Industrial i Llic. en Dret. TMB