Xarxes elèctriques en transició. Integració del vehicle elèctric

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 13/12/2017
  • Localització: Barcelona

Descripció

La gestió de la demanda activa, la introducció del vehicle elèctric o la configuració de nous esquemes de coordinació entre la empresa transportista i distribuïdora milloraran de manera notable la estabilitat, fiabilitat i seguretat de la xarxa.
Així doncs, els agents responsables d'aquests recursos energètics tindran un paper més actiu en el mercat elèctric i nous rols que encara s'estan definint a dia d'avui.

El programa estarà dividit en dos blocs. Un primer bloc on l'objectiu serà el de assolir conceptes sobre la xarxa elèctrica del futur, els agents que intervenen i els recursos energètics que hi participen actualment com ara: l'empresa distribuïdora, el rol del vehicle elèctric o la generació distribuïda. Un segon objectiu serà descriure la nova figura que tindrà lloc en el mercat elèctric: l'agregador tècnic i l'agregador comercial. Es faran esmena diferents projectes de recerca on veurem les proves pilot que s'estan realitzant a nivell europeu.
El segon bloc del programa consistirà en mostrar les tecnologies i els projectes d'innovació que les empreses distribuïdores estan treballant en aquest sentit: tipus de carregadors de vehicle elèctric, la Internet de les coses aplicada a la xarxa, els pilots demostratius i exemples d'implementació municipal.

Dirigit a professionals i tècnics que vulguin conèixer recursos energètics, tecnologies i projectes d'innovació que conformaran la xarxa elèctrica del futur.

Programa

Bloc 1. Cap a la xarxa intel·ligent del futur. 1.1. Definició de l'operador del sistema (TSO) i empresa distribuïdora (DSO).
1.2. Nous esquemes de coordinació entre TSO i DSO per a la integració de la generació distribuïda en benefici del
consumidor. 1.3. Definició d'Smart Grid i les DER (Distributed Energy Resources). 1.4. Flexibilitat al mercat energètic. La figura de l'agregador tècnic i l'agregador comercial

Bloc 2. El vehicle elèctric i les noves tecnologies a la empresa distribuïdora. 2.1. Càrrega ràpida, semi ràpida i lenta. 2.2. El pantògraf: carregar els busos elèctrics a Barcelona. 2.3. El carregador bidireccional V2G (Vehicle To Grid). 2.4. Exemples de projectes demostratius assolits. 2.5. La Internet de les coses i la integració dels serveis municipals. 2.6. Exemples d'implementació municipal integral: les empreses de serveis energètics

Professorat

Miguel Pardo. Innovation & Living Labs Manager a Endesa Distribució, Grup Enel.

Cursos relacionats

Curs complet en Microsoft Power BI

Mobilitat elèctrica i xarxes d'energia elèctrica

Posa't al dia en projectes ICT