Nou Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics (APQ)

Descripció

Els objectius d'aquest curs són:

- Conèixer i identificar quines instal·lacions estan afectades pel nou Reglament i les seves corresponents ITC

- Conèixer les obligacions legals derivades del reglament i com complir-les

- Saber implantar un sistema de control de les seves instal·lacions adaptat a les exigències legals

- Saber programar i dur a terme les inspeccions i revisions periòdiques de les seves instal·lacions

Programa

1. El nou Reglament APQ: obligacions generals, àmbit d'aplicació, legalització de les instal·lacions, revisions periòdiques , accidents, Plans d'Autoprotecció, normes de referència

2. ITC MIE APQ-0: Definicions generals

3. ITC MIE APQ-01 a 09: Productes inflamables, òxid d'etilè, cloro, amoníac anhidre, gasos en recipients mòbils, líquids corrosius, líquids tòxics, fertilitzants, peròxids orgànics,...

4. ITC MIE APQ-10: Emmagatzematge en recipients mòbils

5. Exercicis pràctics

Professorat

Josep Macià. TÜV Rheinland Academy

Cursos relacionats

Compatibilitat electromagnètica. Gestió de la Directiva 2014/30/UE

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions

GESTIÓ Y CONTROL D'EMPRESA DE SERVEIS D'ENGINYERIA