Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 23/05/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

Curs d'ATEX (Atmosferes explosives)

Instal·lació de convertidors de freqüència

Digital Twin. El nou cicle de vida digitalitzat del producte/servei

Lean Office and Lean Service

Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions

Facility Management: El control de la gestió

Introducció al 5G

Aspectes tècnics de seguretat de màquines

Simulació de sistemes elèctrics de potència

Augmentar les vendes a través de Linkedin. Social Selling

BIM: Fonaments per a Autodesk® Revit® MEP 2019

Lean Office : Millora de la productivitat en els despatxos professionals

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 11/06/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

Reinventant els negocis 4.0

Ruixadors automàtics

Treballar i organitzar el treball en equip

Curs pràctic de disseny i càlcul de recipients a pressió

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 17/06/2019
 • Localització: Barcelona

Marcatge CE. Nou marc legislatiu

Posa't al dia en projectes ICT

Introducció al mon del "Blockchain"

AMFE: Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes

Big Data. Competint amb dades a l'era del Big Data

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Tècniques de negociació i gestió del conflicte

BIM: Especialització en Autodesk® Revit® MEP 2019

Introducció a les Smart Grids. Xarxes elèctriques intel·ligents

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 28/06/2019
 • Localització: Barcelona

Introducció a la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'energia

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 01/07/2019
 • Localització: Barcelona

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. RD 1027/2007

Enginyer de compres

Aprofitament de l'energia geotèrmica de molt baixa temperatura

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 08/07/2019
 • Localització: Barcelona

La Gestió de Projectes. Temes clau

Enginyer comercial. Tècniques de venda

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 10/07/2019
 • Localització: Barcelona

Metodologies Agile per a la millora de processos

Economia circular: residus, energia i sostenibilitat

Innovi els seus processos operatius i de gestió amb els ulls dels seus clients

Direcció de projectes d'enginyeria de la construcció

Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris

Conceptes bàsics de LTE

Fonaments bàsics sobre les tècniques de disseny i gestió RAMS

Vehicles híbrids i elèctrics. Noves oportunitats i nous reptes tecnològics