Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 19/11/2018
 • Localització: Barcelona

Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris

Verificació de màquines i quadres elèctrics

Curs: Inspecció en Instal·lacions de Seguretat Industrial

Introducció al "Blockchain"

Gestió efectiva del temps

Marcatge CE. Nou marc legislatiu

Gestor energètic especialista en contractacions elèctriques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 28/11/2018
 • Localització: Barcelona

Blockchain i les seves aplicacions empresarials

Curs pràctic avançat de finances per a enginyers i tècnics

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 30/11/2018
 • Localització: Barcelona

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Curs d'ATEX (Atmosferes explosives)

Big Data. Competint amb dades a l'era del Big Data

Workshop de Lean Construction

Enginyer comercial. Tècniques de venda

Posa't al dia en projectes ICT

Seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. RD 614/2001

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Indústria 4.0. Com abordar els reptes de la digitalització empresarial

Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió

BIM: Especialització en Autodesk® Revit® MEP 2017

Certificació energètica CE3X