BIM: Fonaments per a Autodesk® Revit® MEP 2017

Estàndards de comunicació i components Indústria 4.0

Fonaments de coaching per a enginyers

Mercats energètics. Com treure'n profit

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 28/09/2018
 • Localització: Barcelona

Aspectes tècnics de seguretat de màquines

Indústria 4.0. Com abordar els reptes de la digitalització empresarial

Curs pràctic d'Internet de les Coses aplicat a la Indústria 4.0

Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions

Tècniques de negociació i gestió del conflicte

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques

Kaizen. Millora contínua en l'entorn de treball

Open Data per a enginyers

Comunicació d'impacte amb tècniques d'Storytelling

Realitat augmentada. Aplicacions actuals i expectatives de futur

Empowerment o delegació de responsabilitats

Disseny de sistemes solars tèrmics amb TRANSOL

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 15/10/2018
 • Localització: Barcelona

Fonaments bàsics sobre les tècniques de disseny i gestió RAMS

Gestió pràctica dels residus industrials

Normativa de seguretat per a robots col·laboratius

Noves tendències en la gestió comercial. B2B

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Ruixadors automàtics

Direcció de projectes d'enginyeria

Motivació i gestió d'equips

Curs pràctic de disseny i càlcul de recipients a pressió

Instal·lació de convertidors de freqüència

Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional

Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió

Planificació i control de projectes amb MS-Project

Marcatge CE. Nou marc legislatiu

Visió Artificial. Aplicant els sentits a la indústria

Comunicació efectiva

Curs pràctic d'Internet de les Coses aplicat a la indústria 4.0

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 08/11/2018
 • Localització: Demarcació Catalunya Central

Recuperació de calor en l'aire de ventilació

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 08/11/2018
 • Localització: Barcelona

Gestió i control d'una empresa de Serveis d'Enginyeria

BIM: Especialització en Autodesk® Revit® MEP 2017

Lean Management. TOYOTA KATA

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 19/11/2018
 • Localització: Barcelona

Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris

Verificació de màquines i quadres elèctrics

Gestió efectiva del temps

Fundaments bàsics sobre les tècniques de disseny i gestió de RAMS

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 27/11/2018
 • Localització: Demarcació Catalunya Central

Curs pràctic avançat de finances per a enginyers i tècnics

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 30/11/2018
 • Localització: Barcelona

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Curs d'ATEX (Atmosferes explosives)

Big Data. Competint amb dades a l'era del Big Data

Enginyer comercial. Tècniques de venda

Gestor energètic especialista en contractacions elèctriques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 13/12/2018
 • Localització: Barcelona

Seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. RD 614/2001

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Elaboració de projectes ICT

Curs: Autodesk REVIT. Nivell II. BIM (Building Information Modeling)

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 19/09/2018
 • Localització: Delegació del Vallès