Noves tendències en la gestió comercial. B2B

El líder coach. Desenvolupant al teu equip

Prevenció de Riscos Laborals aplicada a Facility Management

Protecció contra el soroll en l'habitatge residencial i en recintes d'activitats

BIM: Especialització en Autodesk® Revit® MEP 2019

Planificació i control de projectes amb MS-Project

Compliance: prevenció de delictes i gestió del frau

Fractologia, contribució a l'anàlisi de falles.

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 02/04/2019
 • Localització: Demarcació Catalunya Central

Intel·ligència artificial. Aplicacions per al món de l'empresa

Validació d'una idea de negoci

Lean Management. TOYOTA KATA

Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional

Gestió pràctica dels residus industrials

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 10/04/2019
 • Localització: Barcelona

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 11/04/2019
 • Localització: Barcelona

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

Introducció a la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'energia

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 24/04/2019
 • Localització: Barcelona

Mobilitat elèctrica i xarxes d'energia elèctrica

Indústria 4.0. Com abordar els reptes de la digitalització empresarial

Empowerment o delegació de responsabilitats

Elaboració de projectes elèctrics de Baixa Tensió

Recuperació de calor en l'aire de ventilació

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 06/05/2019
 • Localització: Barcelona

Marcatge CE. Nou marc legislatiu

La compra pública innovadora

L'Enginyer 4.0

Enginyer comercial. Tècniques de venda

Gestió de la Proposta de valor dels Projectes Energètics (PdV)

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 10/05/2019
 • Localització: Barcelona

Posa't al dia en projectes ICT

Edificis NZEB

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 14/05/2019
 • Localització: Barcelona

Kaizen. Millora contínua en l'entorn de treball

Realitat augmentada. Aplicacions actuals i expectatives de futur

10 claus per gestionar l'estrès a la feina

Economia circular: residus, energia i sostenibilitat

Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris

Fonaments bàsics sobre les tècniques de disseny i gestió RAMS

Vehicles híbrids i elèctrics. Noves oportunitats i nous reptes tecnològics

Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 23/05/2019
 • Localització: Delegació del Vallès

Curs d'ATEX (Atmosferes explosives)

Instal·lació de convertidors de freqüència

Lean Office and Lean Service

Digital Twin. El nou cicle de vida digitalitzat del producte/servei

Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions

Facility Management: El control de la gestió

Simulació de sistemes elèctrics de potència

Augmentar les vendes a través de Linkedin. Social Selling

Lean Office : Millora de la productivitat en els despatxos professionals

BIM: Fonaments per a Autodesk® Revit® MEP 2019

Reinventant els negocis 4.0

Ruixadors automàtics

Treballar i organitzar el treball en equip

Curs pràctic de disseny i càlcul de recipients a pressió

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

 • Àrea: Energia
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 17/06/2019
 • Localització: Barcelona

AMFE: Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes

Big Data. Competint amb dades a l'era del Big Data

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Tècniques de negociació i gestió del conflicte

BIM: Especialització en Autodesk® Revit® MEP 2019

Innovi els seus processos operatius i de gestió amb els ulls dels seus clients

Direcció de projectes d'enginyeria de la construcció

Curs de Lean Manufacturing: Excel·lència en les operacions

 • Àrea: Operacions
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 15/02/2019
 • Localització: Demarcació de Girona

BIM: Especialització en Autodesk® Revit® MEP 2019

 • Àrea: Enginyeria
 • Modalitat: Presencial
 • Data inici: 14/03/2019
 • Localització: Demarcació de Tarragona

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601