Càlcul de sistemes d'enllumenat amb Dialux

Recuperació de calor en l'aire de ventilació

Curs bàsic de TRNSYS

Enginyer de compres

Instal·lacions d'autoconsum amb biomassa

Seguretat de màquines i eines

Direcció de projectes d'enginyeria

Disseny de sistemes solars tèrmics amb TRANSOL