Elaboració de projectes ICT

Introducció a Ansys Mechanical 17.0

Instal·lacions d'autoconsum amb biomassa

Direcció de projectes d'enginyeria

Introducció a la simulació elèctrica

Comercialització d'energia elèctrica

Comunicació efectiva