Descripció

La Comissió d'Enginyers Industrials a les Administracions Públiques promou el curs de preparació del temari específic per a l'accés al cos de titulació superior d'enginyeria industrial de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu d'oferir als enginyers industrials un servei de qualitat que els ajudi a preparar-se el millor possible per accedir i desplegar la funció professional dins de l'administració pública.

L'oferta aprovada és per convocar un total de 20 places. Tot i que la convocatòria encara no ha estat publicada, es preveu que les proves siguin a finals del primer trimestre del 2018.

L'objectiu del curs és exposar i proporcionar el contingut principal dels diferents temes del temari específic d'una manera estructurada i amb informació complementària per ajudar a l'opositor en la seva preparació del temari. Durant les classes es comentaran els aspectes claus dels temes, es clarificaran dubtes als alumnes i s'orientarà sobre la resolució de possibles casos pràctics i de preguntes tipus test.
També es donaran una sèrie de recomanacions alhora d'afrontar unes oposicions i es resoldran exercicis d'oposicions anteriors.

Veure oferta pública

Veure temari específic

Nota: Per a aquest curs no gestionem la bonificació de la FEFE.

Programa

El programa contemplarà totes les àrees del temari específic:

1. Política industrial (temes 1-3)
2. Gestió empresarial (temes 4-7)
3. Gestió pública (temes 8-19)
4 Energia (temes 20-28)
5. Seguretat industrial i laboral (temes 29-37)
6. Protecció civil i prevenció d'incendis (temes 38-45)
7. Medi ambient (temes 46-62)
8. Innovació tecnològica i factors estructurals (63-75)

Nota: L'ordre de les classes no serà el cronològic del temari, i es proporcionarà la documentació de cada classe per avançat.

Professorat

Professionals de les Administracions Públiques i d'altres entitats del sector, amb àmplia experiència i coneixements específics de cada una de les àrees temàtiques.

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T