Enginyeria Avançada del Manteniment

Descripció

El curs d'Enginyeria Avançada de Manteniment té com a finalitat conèixer els mitjans i les tècniques necessàries per implementar de forma eficaç una gestió del manteniment en qualsevol tipus d'instal·lació.

Amb els coneixements d'Enginyeria Avançada de Manteniment es dota al participant d'una formació multidisciplinar en temes tècnics, amb tecnologies avançades que impliquen al manteniment predictiu, en temes econòmics, vinculats al cicle de vida dels actius, en temes legals com el manteniment reglamentari i en temes de gestió com el TPM, RCM , RCM2, tot això per aconseguir valors òptims de fiabilitat, disponibilitat , mantenibilitat i seguretat ( RAMS).

El programa s'estructura en dos cursos que es podran realitzar de forma independent o conjunta. Enginyeria i gestió de manteniment i Enginyeria de manteniment aplicada a sistemes. El primer curs treballa aspectes generals d'aquesta disciplina i el segon tècniques especifiques a diferents instal·lacions i infraestructures.

Va adreçat a tots els enginyers/es que volen exercir com a gestors de manteniment, als enginyers/es sèniors que estan reorientant la seva carrera professional o a qualsevol altre professional que vulgui consolidar o actualitzar els seus coneixements.

El curs es desenvolupa en modalitat semipresencial, compaginant les classes teòriques i pràctiques amb exercicis i projectes a realitzar a casa sota la supervisió d'un tutor especialitzat en cada tema.
El contingut del curs complert ( 150 hores ) cobreix els ítems recomanats per la EFNMS (Federació Europea de Societats de Manteniment Nacional) i la seva afiliada a Espanya AEM (Associació Espanyola de Manteniment) respecte el nivell formatiu corresponent a la certificació com Expert en Gestió de Manteniment.

Programa

PART 1. ENGINYERIA I GESTIÓ DE MANTENIMENT
(30 presencials + 45 treball a casa = 75 hores)
Mòdul 1: El manteniment en la Gestió i Organització de la companyia.
Mòdul 2: Manteniment Preventiu i Correctiu.
Mòdul 3: RAMS: Fiabilitat, Mantenibilitat, Disponibilitat i Seguretat.
Mòdul 4: Recursos en el Manteniment: aspectes humans i gestió d'estocs
Mòdul 5: Manteniment Productiu Total : TPM
Mòdul 6: Contractació del Manteniment
Mòdul 7: RCM: Manteniment Basat en la Fiabilitat
Mòdul 8: GMAO I Auditoria de Manteniment
Mòdul 9: Manteniment Reglamentari

PART 2. ENGINYERIA DE MANTENIMENT APLICAT A SISTEMES (27 hores presencials + 41 treball a casa = 68 h)
Mòdul 1: Manteniment predictiu.
Mòdul 2: Manteniment sistemes elèctrics.
Mòdul 3: Manteniment sistemes de telecomunicacions.
Mòdul 4: Manteniment i gestió de serveis TI (Tecnologies de la Informació).
Mòdul 5: Sistemes mecànics i bombes centrifugues.
Mòdul 6: Manteniment d'instal·lacions
Mòdul 7: Manteniment edificació i sostenibilitat energètica
Mòdul 8: Manteniment de grans Infraestructures d'obra civil

Professorat

Coordinador: Cristobal Trabalón. Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal.
Ricard Nogués. Enginyer Tècnic Industrial MBA. Postgrau en Direcció de la Producció.
Sergi Perez. Arquitecte. Expert Energia.
Montserrat Badies. Enginyera en Informàtica i ex-directora d'informàtica de TOUS.
Jesús Martín. Delegat manteniment Elecnor
Victor Viaplana. Enginyer de Telecomunicacions.

Cursos relacionats

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)

Introducció al "Blockchain"