El Facility Management generador de valor per a les empreses

Descripció

La gestió dels actius immobiliaris i dels serveis de suport a les activitats empresarials amb criteris d'eficiència i d'aportació de valor obliga les empreses i organitzacions a disposar de professionals plenament capacitats per gestionar-los amb les màximes garanties. El seminari pretén proporcionar als participants:
- Una visió global i integral de la gestió dels Recursos Materials i dels Serveis associats (facilities).

- Conèixer com desenvolupar el model de gestió de les facilities i aplicar criteris empresarials en la seva gestió amb la finalitat d'aportar valor.

Programa

1. Introducció a l'FM
1.1 L'empresa i l'FM
1.2 Model de gestió de les Facilities
1.3 El mercat FM

2. Els serveis de l'FM
2.1 Aspectes de la gestió de l'FM
2.2 Serveis-processos de l'FM
2.3 El pla de serveis
2.4 L'estructura organitzativa
2.5 Facilities Manager

3. Aspectes econòmics de l'FM
3.1 Estructura econòmico-financera
3.2 Comptabilitat financera
3.3 Comptabilitat de gestió
3.4 El control pressupostari
3.5 Model de finançament PPP/PFI

4. Informació de gestió de l'FM
4.1 Indicadors
4.2 Quadre de comandament
4.3 Indicadors en FM
4.4 Sistemes d'informació en FM
4.5 Links d'interès

Professorat

Marc Sistach. Enginyer industrial. PDD per Esade. Director d'explotació d'URBICSA.
Sebastià Roger. Enginyer Industrial. PDG per IESE. Consultor i assessor d'empreses

Cursos relacionats

Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T

Introducció al mon del "Blockchain"

Introducció al 5G