Curs pràctic de disseny i càlcul de recipients a pressió

Descripció

L'objectiu és transferir als participants les habilitats i coneixements teòrics i pràctics requerits en projectes, obtinguts de l'experiència i de les millors pràctiques d'Enginyeria.

Amb aquest curs aconseguirem:
1. Adquirir el vocabulari i fonaments
2. Comprendre l'organització de l'ASME BPVC
3. Entendre l'abast de la Secció VIII Div.1
4. Delimitar les condicions de disseny
5. Establir l'eficiència de junta
6. Dissenyar i calcular les parts principals d'un recipient a pressió interior i exterior
7. Dissenyar capçals i transicions còniques
8. Calcular i dissenyar connexions
9. Dissenyar els suports per vent i sisme

Curs eminentment pràctic en el que es desenvoluparan exercicis de disseny i càlcul de les parts principals:
Pressió interior i exterior
Connexions: brida, coll i reforç
Transicions còniques
Connexions auto-reforçades
Brides especials

Dirigit a estudiants, tècnics, dissenyadors, professionals lliures i enginyers relacionats amb el càlcul, disseny, selecció, fabricació, seguretat, qualitat i manteniment de sistemes i equips en processos industrials.

No són necessaris coneixements previs per a la inscripció en aquest curs.

Programa

1. Codis de disseny
Comparació de codis

2. ASME BPVC. Calderes i recipients a pressió:
Revisió històrica, seccions.

3. ASME BPVC Secció VIII, Div.1
Abast, organització, segell/estampa ASME

4. Condicions de disseny
Temperatura, pressió, càrregues, CA

5. Selecció de Materials
Corrosió
Propietats essencials, designació

6. Eficiència de junta
Juntes, avaluació
Valor de l'eficiència

7. Disseny de part per pressió interior
Millors pràctiques
Envolupants i capçals

8.Disseny de part per pressió exterior
Mètode de disseny
Anells de buit

9. Disseny de transicions còniques
Concèntriques, excèntriques

10. Disseny de connexions
Colls, brides estàndard, reforços

11.Parts estructurals
Càrregues de vent i sisme
Potes, faldons, cavallets

12. Prova hidrostàtica i pneumàtica

13. Transport, hissat i instal·lació

Professorat

Javier Tirenti. Enginyer Mecànic i Màster en Administració d'Empreses. Arveng consulting

Cursos relacionats

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)