Descripció

Els objectius d'aquest curs són els següents:
- Consolidar els conceptes associats a la preparació operacional i a la posada en marxa d'un projecte.
- Revisar les fases de desenvolupament d'un projecte d'enginyeria i la seva vessant de preparació operacional i d'integració d'objectius de negoci (de la fase conceptual a la de pre-comissionat i comissionat).
- Articular la preparació operacional en objectius estratègics i plans de treball per cada una de les funcions del negoci en les seves vessants culturals (persones), de processos (sistemes de gestió) i d'actius físics (sistemes productius).
- Projectar l'enfoc de la preparació operacional a contextos de re-arrancada d'actius, modificació /expansió / millora de negocis existents i de nous negocis / projectes.
- Revisar els actors que intervenen en un projecte i, en particular, en la transició a operacions i els pilars de gestió del canvi en aquest context.
- Desenvolupar un pla d'execució tipus per a la gestió de la preparació operacional en totes les seves fases.
- Compartir aspectes clau d'èxit per a una bona arrancada i per a la gestió del risc en un context d¿optimització de la inversió.
La preparació operacional tracta d'assegurar, per una banda, que la intenció dels dissenyadors arribi a la fase operativa d'una inversió i, per l'altra, que les necessitats dels operadors siguin tingudes presents i optimitzades durant tot el cicle de vida dels actius.
La consideració conjunta del binomi inversió-operació a través d'un enfoc robust de preparació operacional permet optimitzar costos i assegurar l'acompliment dels objectius de negoci plantejats als agents inversors.

Dirigit a professionals que estiguin liderant nous projectes, ampliació de processos productius, re-comissionant de processos i parts del negoci que han estat infrautilitzats o aturats durant la crisi o millores integrals d'entorns productius a ple funcionament.

Programa

1. Objectius i conceptes clau de la preparació operacional i la posta en marxa
2. Fases d'un projecte d'enginyeria: actors clau, objectius i activitats específiques de preparació operacional
3. Definició estratègica de la preparació operacional en contextos de negoci i models d'operació diversos
4. Procés de planificació funcional i del desenvolupament del pla d'execució
5. Gestió de la implementació, particularment durant l'execució del projecte i l'arrencada del negoci (pre-comissionat, de comissionat de ramp up, i traspàs a operacions)
6. Adaptació de models i conceptes a la realitat de cada negoci. L'ús de la Preparació Operacional com a marc de millora i re-comissionat de sistemes productius
7. Factors clau d'èxit, gestió de persones i grups d'interès per a cada fase del projecte, dificultats típiques i gestió del risc en el procés de definició i implementació de l'esforç de preparació operacional

Professorat

Ramon Camps. Enginyer Industrial. Consultor d'Operacions amb àmplia experiència liderant serveis de preparació operacional per grans projectes de processat de minerals a Austràlia i Sud Amèrica entre els anys 2006 i 2016

Cursos relacionats

Introducció al mon del "Blockchain"

Lean Office : Millora de la productivitat en els despatxos professionals

Introducció al 5G