Taller pràctic de mindfulness o atenció plena

Descripció

Aquest taller pràctic de mindfulness s'adreça a qualsevol persona que desitgi apropar-se a aquesta pràctica d'una manera experiencial amb la finalitat d'incorporar-la a la seva vida quotidiana.

Entre els beneficis de la pràctica del mindfulness destaquen: la reducció de l'estrès i l'ansietat, la millora de la nostra capacitat de concentració, una major regulació dels pensaments i emocions, l'increment de la creativitat i la millora de les relacions interpersonals (major empatia), entre d'altres.

En aquesta sessió els participants podran:

1. Conèixer els fonaments teòrics i els efectes positius de la pràctica del mindfulness.
2. Prendre consciència de la relació entre cos, ment i emocions.
3. Familiaritzar-se amb les pràctiques formals i informals de mindfulness.
4. Indagar les possibilitats d'integrar aquestes pràctiques en la vida diària per incrementar el seu benestar.

Programa

1. Què és el mindfulness o atenció plena?: mites i realitats
2. Àmbits d'aplicació del mindfulness i beneficis de la seva pràctica
3. El triangle de l'atenció: pensament, emocions i sensacions físiques
4. Les actituds per a la pràctica del mindfulness
5. Pràctiques formals i informals de mindfulness
6. Estratègies per incorporar el mindfulness a la vida quotidiana

Professorat

Sílvia Sunyer. Bibliotecària. Llicenciada en Filosofia per la UB. Màster en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC). Máster de Relaxació, Meditació i Mindfulness (UB).Coach per la International Coach Federation. Formació específica en Programes de mindfulness per la reducció de l'estrès (MBSR), Mindful eating (ME-CL1) i Mindfulness i autocompassió (MSC).

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

La compra pública innovadora

Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T