Conceptes bàsics de LTE

Descripció

L'objectiu és conèixer, des d'una vessant pràctica, els fonaments de les xarxes de telefonia mòbil de tecnologia LTE, focalitzant el contingut en dos eixos principals: conceptes bàsics de tecnologia LTE i arquitectura de xarxes LTE.

Programa

1. La xarxa de telefonia mòbil: aspectes bàsics
1.1. Conceptes bàsics d'una xarxa de telefonia mòbil
1.2. Comparativa de LTE vers altres tecnologies
1.3. Procediments en la gestió tècnica de la xarxa
1.4. KPI's de xarxa

2. Descripció de la tecnologia LTE
2.1. Conceptes d'alt nivell i blocs funcionals de l'EPS (Envolved Packet System)
2.2.El nucli: EPC
2.3. La xarxa d'accés radio: E-UTRAN
2.4. Procediments de la xarxa LTE
2.5. NB-lot i LTE-M
2.6. LTE-U i LAA

Professorat

Claudi Berenguer
Enginyer de Telecomunicació per la UPC (any 1998). Té 20 anys d'experiència en enginyeria i operació de xarxes de telefonia mòbil GSM, UMTS i LTE.

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Introducció al mon del "Blockchain"