Introducció a les Smart Grids. Xarxes elèctriques intel·ligents

Descripció

Una xarxa intel·ligent és aquella que pot integrar de forma eficient el comportament i les accions de tots els usuaris connectats a ella, de tal forma que s'asseguri un sistema energètic sostenible i eficient, amb baixes pèrdues i alts nivells de qualitat i seguretat de subministrament.
Els objectius del curs són:
Proporcionar una visió concentrada i al mateix temps pràctica del que són i seran les Smart Grids.
Donar la base de les capes tecnològiques i de comunicacions en les que es basen les Smart Grids
Explicar les interrelacions entre els actuals sistemes elèctrics de potència i les futura Smart Grids.
Comentar els principis de la generació distribuïda i del consum Intel·ligent.

Programa

1. Evolució del sistema elèctric
2. Concepte de Smart Grids. Objectius. Què són i què no són?
3. Evolució: Smart Grids i la Internet of Things (IoT)
4. Projectes més destacats dels darrers anys (U i USA)
5. Tecnologies i normativa aplicables a les Smart Grids.
6. Entorns Ethernet i Xarxes IP
7. Infraestructura de la Xarxa d'Informació per a l'energia
8. Cables de coure, fibres òptiques i sistemes sense fils
9. Arquitectura de comunicacions per a Smart Grids
10. Sistemes de potència i Smart Grids
11. Resposta a la demanda
12. Generació distribuïda i consum intel¿ligent
13. La casa intel¿ligent ó "Smart Home"
14. Micro-xarxes i plantes d'energia virtual
15. Corrent alterna ó corrent continu?
16. Tendències actuals
17. Recolzaments financers
18. Canvi climàtic. Smart Grid com a ajuda a la sostenibilitat ecològica

Professorat

Juan Antonio Tormo. Enginyer industrial.
Expert en sistemes de potència elèctrics i software de control i simulació.

Cursos relacionats

GESTIÓ Y CONTROL D'EMPRESA DE SERVEIS D'ENGINYERIA

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions