Curs Smart Grids, Smart Villages i Energies Renovables

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 07/11/2018
  • Localització: Delegació del Vallès

Descripció


Objectius: Donar una breu introducció teòrica dels principals conceptes i filosofies d'aquestes noves possibilitats que estan apareixen en el Sector Elèctric.
Comentar a els principals projectes vigents donar les bases paper disseny d'aquestes noves xarxes basant-se en diferents exemples a plantejar i resoldre'ls de la manera més eficaç.
El curs tractarà dels conceptes teòrics i pràctics segons el següent programa:

BLOC I- Fonaments de les SMART GRIDS
Tema 1: Evolució del sistema elèctric
Tema 2: Concepte de Smart Grid Definicions. Objectius
Tema 3: Smart Grids: Agents involucrats
Tema 4: Evolució: Fases cap a la xarxa intel·ligent (Smart Grid) -Exercici: 1. Beneficis de les Smart Grids
Tema 5: Tecnologies a les Smart Grids
-Exercici 2: Arquitectura de comunicacions d'una Smart Grid

BLOC II- SMART GRIDS I SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
Tema 6: Sistemes elèctrics de potència
-Exercici 3: Instal·lació Programa InterPSS
-Exercici 4: Fluxos de Càrrega

BLOC III-ENERGIES RENOVABLES. MICROGRIDS. VEHICLE ELÈCTRIC.
Tema 7: Energies Renovables. Microgrids. vehicle elèctric
-Exercici 5: Elements d'una Microgrid.

BLOC IV- SMART CITIES I SMART VILLAGES
Tema 8: Smart Cities i Smart Villages
-Exercici 6: Disseny d'una Microgrid per un Smart Village

Ponent: Sr. Juan Antonio Tormo, enginyer industrial

Cursos relacionats

Mobilitat elèctrica i xarxes d'energia elèctrica

Curs complet en Microsoft Power BI

Posa't al dia en projectes ICT