Descripció

L'objectiu d'aquest curs és conèixer, actualitzar i repassar les bases reglamentàries i adquirir o refrescar les competències plenes de la matèria, coneixent com s'ha de fer un projecte ICT actual i fer un repàs dels càlculs que s'hauran de realitzar.

Programa

Primera sessió:
- Normativa i procediments de presentació davant l'Administració
- Procediment del CAP a Telecos.cat
- Realitazació de plànols (CAD):
· Ubicació de preses, registres i canalitzacions
· Esquemes de les diverses xarxes
· Dimensionat de les xarxes de distribució i dispersió de parells, FO i coaxial
· Dimensionat de les xarxes interiors d'usuari

Segona sessió:
- Càlcul de paràmetres de la xarxa de RTV
- El Plec de condicions i parts que el componen
- Elaboració del pressupost
- Anàlisi d'un CAS de projecte complert

Professorat

Raimon Balart
Enginyer de Telecomunicació. Expert en projectes de telecomunicacions i soci fundador de BCN Projecta Associats, S.L.

Cursos relacionats

EL LÍDER COACH. Desenvolupant el teu equip

Curs Revit MEP