Descripció

"No es pot controlar el que no es pot mesurar. No es pot gestionar el que no es pot controlar"

L'objectiu és el de dotar als assistents dels coneixements bàsics i més importants per controlar de forma adequada les "facilities" com una necessitat fonamental per poder prendre decisions correctes en termes de valor per part del Facility Manager.

Programa

1. Indicadors de gestió en el FM

2. SLA. Acord de Nivells de Servei

3. Control econòmic - financer

4. Model complet de "reporting"

5. Sistemes d'informació

Professorat

Sebastià Roger. Enginyer Industrial. PDG per IESE. Consultor i assessor d'empreses.
Joan Manuel Rodriguez Seijo. Enginyer Industrial. Soci Fundador i Director e Carpire Solutions i de RE&fm Expertise Group, consultoria en Facility Management
Miquel Nogué. Enginyer Informàtic. Director de Desenvolupament de producte i qualitat del SII España.

Cursos relacionats

Introducció al mon del "Blockchain"

Introducció al 5G