Descripció

Els objectius d'aquest curs són:

1. Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmosferes Explosives.
2. Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmosferes.
3. Instruir sobre la forma segura i procediments de treball a desenvolupar.

El curs està dirigit a Enginyers, Químics, Tècnics de prevenció de serveis de prevenció propis i aliens; gerents, directors o responsables d'empreses amb atmosferes explosives i a tot professional que exerceixi activitats relacionades amb la seguretat, el manteniment i control d'atmosferes explosives en empreses de múltiples sectors amb fonts potencials d'ignició i en les quals es desenvolupin activitats d'Emmagatzematge de combustibles, explotacions mineres, estacions de servei de carburants, indústria de la fusta, alimentació, etc.

Programa

1. Atmosferes Explosives. Directiva ATEX. RD 681/2003

2. Equips per a emplaçaments amb Risc ATEX i sistemes de protecció

3. Procediments de conformitat i marcat d'Equips

4. Document de protecció contra explosions

5. Classificació d'àrees de risc en zones

6. Anàlisi de fuites per a gasos i vapors

7. Ventilació i càlcul de l'extensió de zones per gasos, vapors i boires.

8. Classificació per zones per a pólvores.

9. Exemples pràctics

Professorat

José Martin Reina. Expert en ATEX. TÜV Rheinland Espanya.

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Introducció al 5G