Descripció

El curs té com objectiu principal donar uns coneixements bàsics a l'enginyer de la teoria de contractes i del contracte dels serveis d'enginyeria en particular.
En finalitzar el curs el participant haurà de ser capaç d'entendre el procés de formació del contracte, d'interpretar qualsevol tipus de contractes i fins i tot de redactar senzills contractes d'enginyeria i consultoria.

Dirigit a enginyers d'exercici lliure i societats d'enginyeria.

Programa

1. Teoria general de contractes
2. El contracte d'enginyeria
2.1 Característiques
2.2 Els subjectes: l'enginyer, la societat d'enginyeria, el client
2.3 Objecte del contracte d'enginyeria
3. Fases del contracte d'enginyeria
3.1 Fase de precontracte: tractes preliminars
3.2 Fase preparatòria i perfeccionament
3.3 Fase operativa
4. Modalitats
4.1 Enginyeria consultoria (Consulting engineering)
4.2 Enginyeria comercial operativa (Comercial engineering)
4.3 Enginyeria de procediment (Process engineering)
5. La subcontractació
6. Contingut del contracte d'enginyeria: riscos, terminis, recepció, canvis, reclamacions, incompliment, preu, responsabilitats, resolució de conflictes.
7. Contracte internacional d'enginyeria: especial referència al mercat de la UE.
8. La contractació amb consumidors i usuaris
9. Models de contractes
10. Casos pràctics

Professorat

Cristobal Trabalón. Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal

Cursos relacionats

Com calcular compensació econòmica d'excedents amb el nou Decret d'Autoconsum

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum