Lean Management. TOYOTA KATA

Descripció

La metodologia TOYOTA KATA consisteix en dur a terme una transformació cultural d'una empresa que condueixi a una manera diferent de gestionar la companyia en el seu dia a dia. Es tracta d'involucrar a totes les persones de l'organització, fixar objectius estratègics alineats amb el pensament Lean i canviar els sistemes de treball i els processos de l'empresa, fent que les persones aprenguin a fer el que es necessita fer i no es dediquen a copiar el que altres ja han fet.
La formació en Lean TOYOTA KATA té com a objectiu que els alumnes aprenguin i assimilin els conceptes fonamentals en els que es basa el Lean Management, de manera que siguin capaços d'aplicar-los en la seva feina de gestió diària i de dur a terme la implantació de projectes de millora en els processos de la seva companyia a través de les tècniques del Improvement Kata (IK) i el Coaching Kata (CK).
Els assistents al curs, desenvoluparan nous hàbits de comportament davant els processos, que els permetrà passar d'una situació actual a un Estat objectiu fixat, realitzant successius cicles de PDCA, aprenent de les errades i avançant contínuament en el progrés de les millores capa a la visió a llarg termini.
El curs es desenvolupa en els seus continguts teòrics i pràctics, a través de la gamificació utilitzant el videojoc Lean Kata Trainer®. Cada alumne ocupa un lloc en el procés d'una empresa, utilitzant per a això una tablet, on es simulen diverses situacions que s'han d'anar resolent al llarg del curs.
Després de fer-se una introducció al Lean Management i les tècniques Kata (IK+CK), es van desenvolupant els conceptes teòrics del Lean al mateix temps que aquests s'experimenten en el videojoc. El curs es desenvolupa nivell a nivell, comprovant els resultats reals de les millores introduïdes pels alumnes.
Fes la prova
Va dirigit a professionals dels diferents nivells de l'empresa i en especial a:
Potencials líders que vulguin canviar la cultura i tirar endavant un pla real d'implantació de Lean (directius, tècnics, supervisors).
Persones que vulguin treballar en un entorn Lean formant part d'equips de millora en una empresa (empleats, operaris, administratius).

Coneix més sobre la metodologia Lean KATA

Programa

1. Introducció al Lean

2. Principis del TOYOTA KATA

3. Improvement Kata y Coaching Kata

4. Lean Kata Trainer®
Nivell 1: Treball en cèl·lules, estandarització
Nivell 2: Sistema Push, treball en Flux
Nivell 3: Sistema Pull, equilibrat de llocs, Heijunka
Nivell 4: Sistema Kanban, supermarket, demanda variable
Nivell 5: Make to Order, disseny Lean

Professorat

Carlos Martín Moroto. Enginyer Industrial (UPC). PDD per IESE. Consultor formador en Lean Management.
Ha treballat com a director de Fabricació a Philips Televisió Barcelona, Director de Supply Chain a Lucent Technologies España, Director d'Operacions de Fotovoltaica a Abengoa Solar.

Cursos relacionats

Comunicació efectiva

Com calcular compensació econòmica d'excedents amb el nou Decret d'Autoconsum

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum