Gestió de seguretat de procés

Descripció

La gestió de seguretat de procés (PSM, Process Safety Management en anglès) representa l'oportunitat de gestionar de manera efectiva el risc del negoci des d'una òptica d'operacions i una plataforma per a identificar i prioritzar oportunitats de millora de rendiment.
La pràctica de PSM consisteix en un conjunt de conceptes, pràctiques, eines i sistemes desenvolupats i consolidats, sobretot, a les indústries químiques i petroquímiques, on la seva aplicació pot ser, fins i tot, regulada per llei i força específica però que, en realitat, són molt útils per a qualsevol entorn industrial.

Els objectius del curs són:

1. Introduir i consolidar coneixement sobre els fonaments de la gestió de risc.
2. Entendre les eines bàsiques i estàndards al nostre abast per gestionar el risc al nostre entorn industrial més proper.
3. Augmentar la capacitat d'implementar aquestes eines i conceptes des del nostre rol a l'empresa, tant per a gestionar el perfil de risc del nostre negoci com per identificar i capitalitzar oportunitats per millorar-lo.

El procés d'aprenentatge serà facilitat, mirant d'aprofitar l'experiència i exemples específics que de ben segur aportaran els mateixos participants i aplicant el fil del temari a casos sorgits del seu entorn laboral, tant com sigui possible.

El curs està dirigit principalment a professionals que exerceixin activitats relacionades amb processos de producció, manteniment, projectes, seguretat i enginyeria a qualsevol nivell, que vulguin ampliar els seus coneixements teòrics i pràctics relacionats amb la seguretat de procés i la gestió del risc.

Programa

1. Conceptes fonamentals (perill, risc, exposició, mesura del risc).

2. La seguretat de procés i les altres dimensions de risc (higiene, salut, medi ambient, producció, cost, etc). Exemples de com se n'integra l'avaluació.

3. Elements principals de la gestió de riscos (comunicació, context, identificació, anàlisis/avaluació, tractament, revisió i control).

4. Eines d'identificació i d'avaluació de riscos (HAZIDS, HAZOPS, Avaluació de riscos, diagrames bow tie, FMECA/ANFE) i estàndards de referència.

5. El tractaments i la gestió de riscos. Discussió del tipus i jerarquia de controls i salvaguardes i maneres d'assegurar-ne la seva efectivitat.

6. Aspectes sistèmics de la gestió de la seguretat de procés. Visió organitzativa i de suport a l'ús efectiu de les eines i els tractaments explicats durant la sessió.

7. Casos pràctics i exercicis, desenvolupats durant la sessió.

Professorat

Ramon Camps. Enginyer Industrial. Consultor Sènior actualment vinculat a DuPont Sustainable Solutions amb 20 anys d'experiència en els àmbits de la gestió d'actius, seguretat i risc a plantes industrials i de processat d'Europa, Austràlia, Amèrica i Orient Mitjà.

Cursos relacionats

Nou Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques

Gestió pràctica dels residus industrials

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber