Descripció

La gestió de seguretat de procés (PSM, Process Safety Management en anglès) representa l'oportunitat de gestionar de manera efectiva el risc del negoci des d'una òptica d'operacions i una plataforma per a identificar i prioritzar oportunitats de millora de rendiment.
La pràctica de PSM consisteix en un conjunt de conceptes, pràctiques, eines i sistemes desenvolupats i consolidats, sobretot, a les indústries químiques i petroquímiques, on la seva aplicació pot ser, fins i tot, regulada per llei i força específica però que, en realitat, són molt útils per a qualsevol entorn industrial.

Els objectius del curs són:

1. Introduir i consolidar coneixement sobre els fonaments de la gestió de risc.
2. Entendre les eines bàsiques i estàndards al nostre abast per gestionar el risc al nostre entorn industrial més proper.
3. Augmentar la capacitat d'implementar aquestes eines i conceptes des del nostre rol a l'empresa, tant per a gestionar el perfil de risc del nostre negoci com per identificar i capitalitzar oportunitats per millorar-lo.

El procés d'aprenentatge serà facilitat, mirant d'aprofitar l'experiència i exemples específics que de ben segur aportaran els mateixos participants i aplicant el fil del temari a casos sorgits del seu entorn laboral, tant com sigui possible.

El curs està dirigit principalment a professionals que exerceixin activitats relacionades amb processos de producció, manteniment, projectes, seguretat i enginyeria a qualsevol nivell, que vulguin ampliar els seus coneixements teòrics i pràctics relacionats amb la seguretat de procés i la gestió del risc.

Programa

1. Conceptes fonamentals (perill, risc, exposició, mesura del risc).

2. La seguretat de procés i les altres dimensions de risc (higiene, salut, medi ambient, producció, cost, etc). Exemples de com se n'integra l'avaluació.

3. Elements principals de la gestió de riscos (comunicació, context, identificació, anàlisis/avaluació, tractament, revisió i control).

4. Eines d'identificació i d'avaluació de riscos (HAZIDS, HAZOPS, Avaluació de riscos, diagrames bow tie, FMECA/ANFE) i estàndards de referència.

5. El tractaments i la gestió de riscos. Discussió del tipus i jerarquia de controls i salvaguardes i maneres d'assegurar-ne la seva efectivitat.

6. Aspectes sistèmics de la gestió de la seguretat de procés. Visió organitzativa i de suport a l'ús efectiu de les eines i els tractaments explicats durant la sessió.

7. Casos pràctics i exercicis, desenvolupats durant la sessió.

Professorat

Ramon Camps. Enginyer Industrial. Consultor Sènior actualment vinculat a DuPont Sustainable Solutions amb 20 anys d'experiència en els àmbits de la gestió d'actius, seguretat i risc a plantes industrials i de processat d'Europa, Austràlia, Amèrica i Orient Mitjà.

Cursos relacionats