Lean Manufacturing

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Híbrid
  • Data inici: 15/02/2016
  • Localització: Barcelona

Descripció

La forta competitivitat entre les empreses, el cost alt de la mà d'obra local enfront d'un món globalitzat, han portat a augmentar l'eficiència i eficàcia del procés de producció ja sigui:
- amb una automatització del procés o amb la informatització del procés (en tots dos casos substitució de les persones per maquinària i ordinadors), però això implica grans inversions,
- traslladant la producció a països de baix cost (Low Cost Countries)

Una tercera via per augmentar l'eficàcia del procés de producció, i poder mantenir els processos productius als països occidentals, és competir no solament per cost (els dos casos anteriors) sinó competir per servei, gamma, qualitat, marca, flexibilitat, innovació, i això no pot resoldre's solament amb màquines i ordinadors, és necessària la involucració dels col·laboradors i de la seva motivació.

La gran revolució en aquest sentit va ser el sistema Toyota (Toyota Production Systems), àmpliament copiat per moltes empreses occidentals, i posteriorment el sistema Lean Manufacturing.
En aquest curs incorporarem els pilars fonamentals d'una implementació lean en les plantes de producció

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa

1. Principis bàsics de Lean Management.
2. Grups de millora i de resolució de problemes.
2.1 Eliminació de malbarataments.
2.2 KAIZEN, SOIFUKU, ISHIKAWA, PDCA, A3, 5 Why's, SCRA's
2.3 MUDA, MURA, MURI,...
2.4 Resolució de problemes: ISHIKAWA, 5 WHY's,
2.5 Cicles PDCA, SDCA i SCRA.

3. Creació de flux. Millora de processos.
3.1 Estandarització de processos, llocs de treball i lay-out. Sistematització.
3.2 Organització 5 S's, ANDON, POKAYOKE, SMED (canvis ràpids), SHONINKA, SHOJINKA, JIDOKA, TQM
3.3 Kanban's, Heijunka,...

4 Qualitat Total
4.1 Mura, Visual Control, Andon, Production Control Board, Line Stop, SPC, Six-Sigma,...

5. Gestió Integral d'Actius
5.1 Fiabilització de la maquinària.
5.2 T.P.M. Total Productive Maintenance.
5.3 Manteniment reactiu, predictiu, preventiu, continu, autònom, total.
5.4 Disseny lean en origen dels processos, lay-outs i maquinària.

6. Visió global de la fàbrica. Eines de diagnòstic.
6.1 (V.S. M.) Value Stream Map de fabricació.

7. Canvi cultural lean en fabricació.
7.1 Motivació, millores, polivalència, rotació, objectius, estils de direcció, formació, ètica i sostenibilitat.

8. Projectes de transformació lean en fàbriques, exemples de models per pilars.
8.1 Com s'aplica en una planta: en disseny, implantació i millora contínua

Professorat

August Casanovas. Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Doctor per la UPC en Direcció i Administració d'Empreses.
MBA a ESADE. Postgraus de Direcció d'Operacions i Logística per la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EUA). Programa de Direcció General (PDG) a IESE.
Director d'Operacions i Logística a companyies multinacionals dels sectors: industrial (Grup CELSA), cosmètica (COTY ASTOR), farmàcia (ALMIRALL PRODESFARMA) i gran consum (RALSTONPURINA, SCHWEPPES, CAMP-BENCKISER).
Soci Fundador, Expert i Senior Faculty Member del Institut Lean Management.