Aplicació de ruixadors automàtics a riscos d'emmagatzematge

Descripció

La publicació de la norma UNE EN 12845 2016 permet per vegada primera l'ús dels ruixadors automàtics ESFR i dels ruixadors per a aplicacions específiques CMSA (Control Mode Special Aplication) segons les pròpies regles europees sense recórrer a les normes NFPA i FM utilitzades fins al moment.
El desenvolupament realitzat per adaptar l'ús d'aquestes tecnologies als riscos d'emmagatzematge obre noves possibilitats de disseny i permet millorar la protecció contra incendis.
L'objectiu del curs serà conèixer les diferents taules d'aplicació per a l'ús d'aquests ruixadors automàtics així com la realització d'exercicis per a emmagatzematges concrets amb els càlculs hidràulics corresponents.
Es requereixen nocions de ruixadors per tal de poder seguir el curs.

Programa

1. Descripció dels sistemes

1.1 ANNEX N : Ruixadors d'aplicació específica per a la mode control Ruixadors CMSA
1.2 ANNEX P : Protecció per ruixadors ESFR

2. Tipus de ruixadors utilitzats

3. Disseny de les instal·lacions en funció del risc

4. Exemples d'utilització

Professorat

Rossend Durany. Enginyer Industrial. Consultor en sistemes de protecció contra incendis.