Aplicació empresarial d'Internet de les coses

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 02/02/2021
  • Localització: Demarcació de Tarragona

Dades contacte

Opcions

Gestió FEFE
(Exclusiu per a inscripcions a través de l’empresa i per treballadors donats d’alta amb Règim Gral a la Seguretat Social)
Intoleràncies alimentàries i dietes especials
En el cas que la formació inclogui el dinar, indicar si es pateix alguna malaltia, al·lèrgia o intolerància alimentària o si es segueix algun tipus de dieta especial.

Dades professionals

Facturació a títol de

Forma pagament

Condicions:

  • El nombre de places és limitat.
  • Un cop rebuda la confirmació de plaça per part de l'AEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
  • Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.

Update - Formació Contínua en Enginyeria
Ntra. Senyora del Claustre, s/n 43003 Tarragona
Tel. 97 723 80 12