Aplicació empresarial d'Internet de les coses

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 02/02/2021
  • Localització: Demarcació de Tarragona

Descripció

El curs desenvolupa el concepte d'Internet de les Coses ( loT ) de forma clara per familiaritzar se en aquests conceptes tant a tècnics com a gestor d'empreses i institucions.

Permetrà avaluar què aportaria aquesta tecnologia a la seva operativa actual i a la seva estratègia de futur, entenent quines limitacions i requeriments poden presentar en la seva planificació i implantació

Objectius
- Conèixer l'estat de l'art de les diferents tecnologiesIo IoT
- Saber les possibles aplicacions en funció del sector.

Programa


1. Introducció a l'IoT
2. Internet, protocols fonamentals: IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, Encaminament
3. Seguretat: AAA, confidencialitat, no repudi.
4. Interfícies de comunicacions:
- Tecnologies radio: RFID, NFC, 802.11, LTE, Sigfox ,
LoRa
- Tecnologies cablejades: PLC, ModBus ,
5. Arquitectures de protocols per a IoT:
- Arquitectura IETF per a IoT. Visió global de IoT basada
en IPv6 per a 6LoWPAN.
- Altres arquitectures i protocols: Bluetooth Low Energy,
Z wave ZigBee
6. Sensors i actuadors: transductors i actuadors.
7. Plataformes: programació i sistemes operatius.
8. Gestió i anàlisi de les dades: Big Data, Machine Learning
9. Casos d'ús: Indústria 4.0, Home automation , Smart Cities,
Connected Vehicle.

Professorat

Organitzat per EURECAT Academy