Descripció

Aquest programa pretén donar al participant les eines bàsiques per a poder avaluar la viabilitat de projectes d'energies renovables dins el context actual, tant tecnològic com normatiu.
En cada bloc es tractaran aspectes normatius i relatius al desenvolupament de projectes, així com les eines bàsiques per a un pre-dimensionat.

El programa s'estructura en quatre blocs, un de generació tèrmica, un d'elèctrica, un d'emmagatzematge i un de xarxes distribuïdes.

Programa

Bloc I: Generació Elèctrica

1.1 Disseny i desenvolupament de projectes fotovoltaics
1.2 Disseny i desenvolupament de projectes eòlics

Bloc II: Generació Tèrmica

2.1 Disseny i desenvolupament de projectes de biomassa
2.2 Disseny i desenvolupament de projectes de biogàs
2.3 Disseny i desenvolupament de projectes d'aerotèrmia
2.4 Disseny i desenvolupament de projectes de geotèrmia

Bloc III: Emmagatzematge

3.1 Tecnologies de gestió amb bateries
3.2 Tecnologies d'Hidrogen


Bloc IV: Xarxes distribuïdes
4.1 Xarxes tèrmiques
4.3 Xarxes elèctriques

Professorat

Coordinador:


Ferran Garrigosa  Enginyer Industrial. Executive Director at PRENERGY.