Descripció

Els objectius d'aquest curs, de caràcter eminentment pràctic, són els següents:

1. Enfortir els conceptes coneixements fonamentals de circularitat i sostenibilitat en relació a sistemes productius i models de negoci.
2. Entendre el context en què s'aplica la tècnica d'identificació i anàlisis semi-qualitatiu de riscos i oportunitats per mitjà d'escenaris i en relació a objectius d'empresa.
3. Identificar els elements clau necessaris per preparar i fer sessions facilitades d'anàlisi de riscos i oportunitats de sostenibilitat. Adaptació de paraules guia específiques als objectius que ens hem marcat en l'àmbit de la sostenibilitat i circularitat a la nostra organització.
4. Saber desglossar els sistemes objecte de l'estudi en nodes i a programar sessions en detall segons els recursos disponibles.
5. Aprendre a calibrar i fer servir matrius de risc, avaluant el risc inherent i residual de les desviacions resultants de l'anàlisi.
6. Usar plantilles i eines de captura d'informació durant les sessions facilitades.
7. Entendre la importància del procés de validació, patrocini, implementació i seguiment de les accions resultants de l'anàlisi. De com es poden prioritzar i integrar als programes preexistents a la nostra dinàmica operativa.
8. Saber fer un informe de revisió d'oportunitats i riscos mediambientals amb recomanacions i fer créixer la confiança per a preparar i liderar sessions de grup en aquest àmbit.
9. Compartir i debatre lliçons apreses i aspectes clau per a assegurar l'èxit de sessions segons l'experiència del facilitador de la sessió i els participants.
10. Breu revisió de metodologies d'anàlisi de risc addicionals (metodologies qualitatives i quantitatives d'anàlisi), donar-ne una visió general i entendre a quines situacions apliquen.
11. Promoure el concepte de perfil de riscos d'un negoci i la necessitat de gestionar-los de manera integrada i consistent amb les avaluacions de risc dins l'empresa.
12. Contribuir a la transició a una economia circular per mitjà de la promoció de tècniques de facilitació del canvi i d'innovació a l'empresa.

El curs està dirigit a professionals que liderin o participin en la cerca i gestió d'oportunitats i riscos relacionats amb el respecte pel medi ambient, la sostenibilitat i l'economia circular en processos productius de tota mena.

Programa

1. Introducció als fonaments de la gestió de l'impacte ambiental, la sostenibilitat i l'economia circular en relació a l'activitat productiva.

2. Introducció al concepte de risc, oportunitat i la seva gestió en un context de negoci.

3. La tècnica de facilitació com a motor pel canvi a l'empresa.

4. Preparació de les sessions d'anàlisi d'oportunitats i riscos de sostenibilitat.

5. Exercicis pràctics durant la sessió.

6. Definició i seguiment de les accions resultants de l'anàlisi.

7. Breu introducció a d'altres tècniques de gestió de riscos i avantatges de gestionar-los de manera integrada.

Professorat


Ramon Camps  Enginyer industrial. Postgrau d'Economia circular.MBA,.
Facilitador i consultor d'operacions, amb experiència en seguretat de procés laboral i medi ambient i gestió d'actius per grans plantes de processat de minerals i químiques d'Austràlia, Europa i Amèrica.