Descripció

El curs pretén donar a conèixer els principis bàsics del desenvolupament sostenible i les seves dimensions.
Entendre quin valor aporten la sostenibilitat i els informes a l'empresa així com quins en son els reptes principals.

Finalment, conèixer els estàndards d'elaboració d'informes basat en GRI i els seus principis d'aplicació.

Programa

1. Introducció a la sostenibilitat corporativa, informes i reporting no financer
2. Participació dels grups d'interès en l'estratègia i els informes
3. Anàlisi de materialitat i impactes
4.Procés d'elaboració d'informes de sostenibilitat
5. Alinear els informes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
6. Casos pràctics. Experiència d'elaboració d'informes


Professorat


Mireia Hernan  Enginyera Mecànica, ADE, màster en Transformació Digital i PDD per IESE. Directora d'Estratègia 2030 i Retiment de Comptes a AGBAR.


Gemma Gargallo  Llicenciada en ciències químiques i màster en Gestió de Qualitat Total. Directora de desenvolupament corporatiu i sostenibilitat de Grup Tersa.


Marc Oliva  Enginyer Industrial, postgrau en energia en xarxa i MBA per ESADE. Consultor.