Descripció

Els objectius del curs són:

- Recordar a tots els implicats la tramitació necessària per a la realització d'un esdeveniment o acte extraordinari,
en el marc de la normativa vigent i des d'un punt de vista pràctic.
- Comentar les necessitats principals d'adaptació a la pandèmia de COVID19, amb exemples pràctics.
- Posar sobre les taula les necessitats, les limitacions i la problemàtica que això comporta per als organitzadors i altres implicats.
- Definir o aclarir quins són els punts més crítics en tot el procés.
- Recordar els mitjans mínims necessaris.
- Dur a terme casos pràctics: revetlla a poliesportiu, concert a camp de futbol, cursa de muntanya, mostra

El curs va dirigit a tècnics organitzadors d'esdeveniments i actes extraordinaris, tant de l'àmbit privat com de l'Administració. Serveis tècnics municipals. Responsables de protecció civil municipals. Tècnics competents PAU

Programa

1. Conceptes bàsics, normativa d'aplicació

2. prevenció d'incendis en esdeveniments i actes extraordinaris


3. Normativa d'espectacles, decret 112/2010

4. Plans d'autoprotecció d'esdeveniments i actes extraordinaris

5. Teoria i pràctica esdeveniments en edificis i a l'aire lliure (disseminats o en línia)

6. Pràctica esdeveniments a l'aire lliure en recintes o via pública

Professorat


David Tisaire  Enginyer Industrial. Acreditat per la Generalitat de Catalunya com a tècnic competent per elaborar Plans d'Autoprotecció
Mónica Serra  Enginyera Industrial. Experta en prevenció d'incendis
Montserrat Güell. Cap del Servei de Control d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, Dep. Interior, Generalitat de Catalunya.
Vicenta Blázquez . Doctorant en Dret. Tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial (LiOT). Subdirecció General de Coordinació i Gestió d'Emergències. Direcció General de Protecció Civil. Dep Interior, Generalitat de Catalunya.
Carlota García  Enginyera en Edificació i Enginyera en Seguretat. T&A associats
Gemma Marcobal  Enginyera en Organització industrial. T&A associats
Nacho Mon  Tècnic de Protecció Civil. Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a l'Ajuntament de Barcelona