Descripció

Els objectius del curs són:

- Recordar a tots els implicats la tramitació necessària per a la realització d'un esdeveniment o acte extraordinari, en el marc de la normativa vigent i des d'un punt de vista pràctic.
- Posar sobre les taula les necessitats, les limitacions i la problemàtica que això comporta per als organitzadors i altres implicats.
- Definir o aclarir quins són els punts més crítics en tot el procés.
- Recordar els mitjans mínims necessaris.
- Dur a terme casos pràctics: revetlla a poliesportiu, concert a camp de futbol, cursa de muntanya, mostra

El curs va dirigit a tècnics organitzadors d'esdeveniments i actes extraordinaris, tant de l'àmbit privat com de l'Administració. Serveis tècnics municipals. Responsables de protecció civil municipals. Tècnics competents PAU

Programa

1. Conceptes bàsics, normativa d'aplicació

2. prevenció d'incendis en esdeveniments i actes extraordinaris


3. La Llei i el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, i la seva aplicació 112/2010

4. Plans d'autoprotecció d'esdeveniments i actes extraordinaris

5. Teoria i pràctica esdeveniments en edificis i a l'aire lliure (disseminats o en línia)

6. Pràctica esdeveniments a l'aire lliure en recintes o via pública

Professorat


David Tisaire  Enginyer Industrial. Acreditat per la Generalitat de Catalunya com a tècnic competent per elaborar Plans d'Autoprotecció

Carlota García  Enginyera en Edificació i Enginyera en Seguretat. T&A associats
Gemma Marcobal  Enginyera en Organització industrial. T&A associats

Amb la participació de la Subdirecció d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, Dep. Interior, Generalitat de Catalunya, del Servei Logístic i Operativa Territorial (LiOT). Subdirecció General de Coordinació i Gestió d'Emergències. Direcció General de Protecció Civil. Dep Interior, Generalitat de Catalunya i de Protecció Civil i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a l'Ajuntament de Barcelona