Descripció

El curs pretén donar una visió detallada, amb exemples numèrics, sobre l'aplicació al programa de la declaració de l'IRPF de les deduccions per eficiència energètica explicades al curs formatiu anterior (Curs sobre deduccions d'eficiència energètica a l'IRPF).
D'altra banda, s'explicaran les principals regles d'imputació del rendiment de l'activitat que cal tenir en compte per als enginyers que treballin per compte propi, fent especial èmfasi en les despeses que es poden deduir per mitigar al màxim l'import a pagar a la declaració de la renda.

Coneixes la base d'Aplicació de la deducció per obres de millora en l'eficiència energètica?

Fes abans el curs "Deducció d'IRPF per obres de millora en l'eficiència energètica"

Programa

1. Casos pràctics sobre la deducció per eficiència energètica.

2. Simulació al programa de la declaració de l'IRPF dels càlculs efectuats en els casos pràctics.

3. Explicació teòrica dels requisits d'imputació de l'ingrés i de la despesa de l'enginyer-treballador autònom. Requisits de deduïbilitat de les despeses.

4. Casos pràctics sobre tributació del rendiment net de l'activitat econòmica de l'enginyer-treballador autònom.

5. Simulació al programa de la declaració de l'IRPF dels càlculs efectuats en els casos pràctics.

Professorat


Jordi Ballonga  Tècnic de la Agència Estatal d'Administració Tributaria. Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de Comptabilitat Superior i Auditoria de Comptes.