Descripció

El curs té com objectiu principal donar uns coneixements bàsics als professionals dels serveis d'enginyeria i consultoria sobre la teoria de contractes en general i del contracte dels serveis d'enginyeria en particular. Al llarg d'aquesta sessió, s'analitzaran les diferents fases dels contractes d'enginyeria, les característiques, modalitats i continguts veient models i exemples. També s'estudiaran els contractes internacionals en el marc de la UE.

En finalitzar el curs el participant serà capaç d'entendre el procés de formació del contracte, d'interpretar qualsevol tipus de contracte i fins i tot de redactar senzills contractes d'enginyeria i consultoria.

Aquesta formació va dirigida a enginyers d'exercici lliure, consultors, i professionals que treballin en societats d'enginyeria i consultoria.

Programa

1. Teoria general de contractes

2. El contracte d'enginyeria

2.1 Característiques
2.2 Els subjectes: l'enginyer, la societat d'enginyeria, el client
2.3 Objecte del contracte d'enginyeria

3. Fases del contracte d'enginyeria
3.1 Fase de precontracte: tractes preliminars
3.2 Fase preparatòria i perfeccionament
3.3 Fase operativa

4. Modalitats
4.1 Enginyeria consultoria (Consulting engineering)
4.2 Enginyeria comercial operativa (Comercial engineering)
4.3 Enginyeria de procediment (Process engineering)

5. La subcontractació

6. Contingut del contracte d'enginyeria: riscos, terminis, recepció, canvis, reclamacions, incompliment, preu, responsabilitats, resolució de conflictes.

7. Contracte internacional d'enginyeria: especial referència al mercat de la UE.

8. La contractació amb consumidors i usuaris

9. Models de contractes

10. Casos pràctics

Professorat


Cristobal Trabalón  Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal