Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber.

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Híbrid
  • Data inici: 17/11/2023
  • Localització: Barcelona

Descripció

Els objectius del curs són:
Donar eines pràctiques i efectives als responsables de gestió energètica i/o medi ambient de les empreses per conèixer si tenen el subministrament elèctric optimitzat i poder valorar amb solvència la conveniència d'invertir en tecnologies fotovoltaiques per a l'autoconsum entre les diferents opcions que es poden oferir.
No es tracta d'una formació tècnica, sinó de mercat, tant elèctric com de fotovoltaica per autoconsum, per poder estudiar i prendre decisions d'estalvi energètic i econòmiques.

Observació: curs de mercats elèctrics per a indústries, comparativa de costos de subministrament de les diferents opcions que tenen a l'abast les empreses.

El curs va dirigit a Responsables de la gestió energètica i/o medi ambiental de les empreses.

Programa

1. Components dels costos de subministrament elèctric industrial
1.1 Desglossament del preu de l'electricitat concepte a concepte. On són els costos directament gestionables per a una empresa?
1.2 Costos de potència i d'energia, com saber si els tenim optimitzats?

2. Introducció al Funcionament dels principals Mercats d'electricitat:
2.1 OMIE (pool)
2.2 OMIP

3. Tipus de contractes habituals d'electricitat de mercat
3.1 Fixes
3.2 Indexats
3.3 Mixtes

4. Introducció als contractes tipus PPA
4.1 PPA OFF-Site o Remot
4.2 PPA ON-Site o Local
4.3 Exemples

5. Revisió històrica de preus de mercat vs. present i futur

6. Autoconsum industrial amb fotovoltaica: que hem de saber!
6.1 Modalitats d'autoconsum industrial més freqüents: amb i sense excedents
6.2 Contracte claus en mà: què han d'incloure... Riscos a avaluar. Manteniment
6.3 Casos Pràctics (Càlcul de rendibilitats de la inversió. Cost d'autogeneració vs. Xarxa)

Professorat


Manel Muñoz  Enginyer Industrial. Mafri_ng Enginyeria Energètica.

Carles Ureta  Llic. en Ciències Físiques. EDP Catalunya.