Tècniques de manteniment predictiu. Curs Presencial / Online en Directe

  • Àrea: Operacions
  • Modalitat: Híbrid
  • Data inici: 29/11/2023
  • Localització: Barcelona

Descripció

En un context de millora de productivitat i l'eficiència, ja no pot dur-se a terme el manteniment de la forma clàssica, amb un manteniment executat a intervals periòdics, és necessari l'ocupació de tècniques eficaces que anticipin la possible fallada, que millorin l'eficàcia en recursos i que incrementin la disponibilitat de sistemes.
Aquest és l'objectiu del manteniment basat en la condició, que segons la definició incorporada en la norma UNE 13306, és aquell que s'executa seguint una previsió conseqüència de l'anàlisi i avaluació dels paràmetres significatius de la degradació de l'element.
És sens dubte un tipus de manteniment que requereix una preparació tècnica adequada i on no hi ha lloc per a la improvisació, ja que darrere d'aquestes tecnologies existeix una ciència que cal conèixer-la si volem evitar un fracàs a l'hora d'implantar-ho.

L'objectiu del curs consisteix en tenir una visió global de totes les tècniques de manteniment predictiu, que una vegada conegudes permetin al gestor de manteniment triar de forma responsable com és la més adequada als seus propòsits.

El curs va dirigit a tècnics i gestors de manteniment que desitgin ampliar la visió del manteniment per així poder prendre decisions d'implantació d'aquests sistemes i en el cas que es duguin a terme tractar la informació de forma útil.

Les tècniques que s'expliquen tenen a més aplicacions fora de l'àmbit del manteniment, per la qual cosa també pot ser d'utilitat per als tècnics que es dediquen a altres sectors aliens al manteniment.

Programa

1. Introducció al Manteniment predictiu

2. Manteniment basat en la condició (CBM)

3. Anàlisis de vibracions

4. Anàlisis de lubricants

5. Termografies

6. Predictiu als motors : Motor Current Signature Analysis (MCSA)

7. Radiografies

8. Ultrasons

9. Líquids penetrants

10. Partícules magnètiques

11. Assaigs a transformadors i maquines elèctriques: índex de polarització, corrents de fuita, mesura d'aïllament, etc.

12. Frequency Response Analysis (FRA)

13. Altres tècniques de predictiu

14. El pla de manteniment predictiu i la seva gestió

15. Casos pràctics i exemples

Professorat


Cristóbal Trabalón 
Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal