Aerotèrmia com alternativa en el marc del CTE 2019. Curs Presencial/ Online en Directe

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Híbrid
  • Data inici: 01/12/2023
  • Localització: Barcelona

Descripció

El curs pretén transmetre conceptes bàsics teòrics, tecnològics i d'entorn normatiu per tal de donar les eines per a poder analitzar la viabilitat d'implementació d'una instal·lació d'aerotèrmia en el context del CTE 2019.

El curs va dirigit a professionals que busquin solucions a les instal·lacions de climatització i ACS i vulguin aprendre les prestacions i limitacions de l'aerotermia envers les altres tecnologies renovables d'obligat compliment a la nova edificació.
El CTE 2019 no obliga a instal·lar una tecnologia renovable en concret. Cada projecte té els seus condicionants (econòmics, d'eficiència, d'espai disponible, etc.), això fa que hi hagi una necessitat clara de buscar la millor alternativa d'alta eficiència que en permeti aportar la solució més adient per cada cas, tant en termes tècnics com administratius.

Programa

1. Què és l'aerotèrmia

2. Equips de generació d'ACS mitjançant aerotèrmia al mercat. Equips de baixa temperatura. Equips d'alta temperatura

3. Aerotèrmia com energia renovable. Marc normatiu

4. Casos pràctics. Comparativa entre aerotèrmia i d'altres tecnologies

Professorat


David Urrez Enginyer Industrial. Baxi