Descripció

Sigui per negociar un contracte, sigui per pactar amb la inspecció, sigui per decidir les vacances, constantment estem negociant. L'acció formativa se centrarà en les tècniques de negociació, el procés de negociació i el pla d'acció personal.

Es tracta d'una formació eminentment pràctica i en aquest sentit es realitzaran bastants exercicis, Role Plays amb els alumnes. En cada sessió els alumnes participaran a la classe i el professor corregirà aquells punts de millora.
La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d'aplicació immediata al lloc de treball.

Al finalitzar el curs els participants hauran adquirit els coneixements necessaris per assolir amb èxit un procés de negociació.

Dirigit a professionals i tècnics que volen aconseguir millors resultats i/o sentir-se més còmodes en el procés negociador.

Programa

1. Introducció.
1.1. Què és la Negociació?
1.2. Quan i on negociem?
1.3. Per què és tan important saber negociar?
1.4. En quines situacions negociem?
1.5. Quins punts són importants per realitzar-la?
1.6. Viure és negociar constantment: "Tindràs el que negociïs, no el que vals".

2. Tècniques Eficaces de Negociació i Gestió de Conflictes Avançades.
2.1. Conceptes i raons de la negociació avançada.
2.2. Diferència entre el mètode cooperatiu i el competitiu. 2.3. La filosofia "guanyar-guanyar" anomenada també Win2Win.
2.4. Conèixer la diferents estratègies i tàctiques a aplicar: "poli bo, poli dolent", "l'engany", "el fanal", "el recés", "la postura de pedra". 2.5. Les tàctiques i contra-tàctiques en el procés.
2.6. L'impacte del llenguatge corporal i de la intel¿ligència emocional.
2.7. Definició dels màxims i dels mínims.
2.8. Disposar d'alternatives en el procés.
2.9. Establir les diferents concessions a realitzar.
2.10. La base de l'acord o àrea comuna.
2.11. Role Plays, casos i exercicis.

3. El Procés de la negociació i de la gestió del conflicte avançada.
3.1. Preparació de la negociació o de la gestió del conflicte Avançada.
3.2. Obertura de la negociació.
3.3. Exploració- Tanteig: Detecció de necessitats.
3.4. Control de la intel·ligència emocional.
3.5. Engegada de l'estratègia a aplicar.
3.6. Aplicació les tàctiques i contra-tàctiques.
3.7. Lectura del llenguatge corporal del ó dels interlocutors. 3.7. Decidir els següents passos.
3.8. Cerca de solucions: Buscar convergència d'interessos.
3.9. Engegada de les concessions per arribar a un acord. 3.10. Cedir i apropiar-se de necessitats.
3.11. La base de l'acord o àrea comuna: Acord i tancament.
3.12. Role Plays, casos i exercicis.

4. Pla d'Acció Personal.
4.1. Establir les prioritats.
4.2. Cerca del Win2Win.
4.3. Coaching, com a eina d'ajuda.
4.4. Ajuda a l'alumne a aprendre el procés en classe.

Professorat


Salvi Hernández  Consultor. Sigma consulting