Gestió pràctica dels residus industrials. Curs Presencial / Online en Directe

Descripció

La gestió dels residus suposa per a les empreses el desenvolupament de diverses tasques que deriven de l'aplicació de la legislació vigent en matèria de residus a nivell europeu, estatal, autonòmic i local. Aquestes tasques són de tipus tant operatiu com administratiu i, a la pràctica, ambdós àmbits s'han de saber conjugar amb d'altres necessitats de l'empresa com poden ser: la reducció de costos, l'optimització dels recursos, l'agilitat en els processos operatius interns, les exigències en matèria de seguretat i salut laboral, la gestió ambiental general de l'empresa, etc.
Per assegurar una correcta gestió dels residus i l'activació de processos de millora que estiguin orientats al compliment legal, a l'eficiència en els recursos i a la reducció dels riscos i dels costos, és necessari que les persones designades per l'empresa com a responsables de la gestió dels residus disposin de coneixement, eines i recursos necessaris.

L'objectiu del curs és oferir suport didàctic al personal de les empreses que requereixin formació sobre gestió de residus industrials, promoure el creixement intern dels recursos humans de l'empresa i la capitalització de coneixement, afavorir l'autonomia de l'empresa en la realització dels tràmits relacionats amb la gestió dels residus industrials i estimular l'intercanvi d'experiències i de coneixement entre les empreses i l'administració competent en matèria de residus.

Dirigit a empreses ubicades a Catalunya que generin residus industrials i que tinguin la necessitat de formar el propi personal en la gestió dels residus. Tècnics que vulguin incrementar el seu coneixement en matèria de residus industrials.

Programa

1. Com funciona la normativa residus
1.1 Coneixements legals bàsics
1.2 Tipus de normes de normes legals i competències administratives
1.3 Com llegir una llei

2. Normativa de residus
2.1 La normativa general de residus
2.2 La normativa de residus específics

3. Requisits legals del productor de residus
3.1 Les obligacions del productor de residus:
3.2 Requisits legals i operatius, exemples pràctics i relació amb les administracions competents.
3.3 Gestió operativa: Requisits de gestió dels residus dins de l'empresa.

4. Funcionament del SDR
4.1 Funcionalitats i tràmits

5. La inspecció de residus a productors i gestors (inclosos agents i negociants)
5.1 La inspecció.
5.2 Principals irregularitats.
5.3 Expedients sancionadors.
5.4 Novetats normatives (Reial Decret n. 180/2015 i altres).
5.5 Interpretació de criteris i consultes.

6. La prevenció i la reutilització
6.1 Estratègies i actuacions de reducció de costos i millora ambiental

Professorat


Blanca Foix  Consultora del Club EMAS.
Laura Fabregó  Departament d'Inspecció i Control de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).